Drepturile copilului

Autor: prof. Virdol Alina Cristina
Școala Profesională Valea Stanciului

Interesul pentru copil ca fiinţă umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la evoluţia umanităţii. Nimic nu apare ca fiind mai firesc pentru un secol pe care la inceputurile sale Helen Key îl anunţa ca fiind “secolul copilului”, decât numeroasele dezbateri şi discuţii referitoare la natura drepturilor ce trebuiau asociate copilului şi copilăriei.
A existat o unanimă recunoaştere a nevoii speciale de protecţie a copilului datorită vulnerabilităţii sale în raport cu societatea. Vulnerabilitatea a fost interpretată prioritar în legătură cu anumite incapacităţi, prin urmare copilul a fost mai curând tratat ca obiect al actelor de caritate decât ca o fiinţă umană individuală, cu propriile sale drepturi. Elaborarea deciziilor cu privire la copil a avut loc de cele mai multe ori în absenţa copilului.

Continuarea

20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Autor: elev Dobre Ion
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
prof. Doina Andrei

Data de 20 noiembrie 1989 este o zi istorică pentru copiii din lumea întreagă. În această zi s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990 şi s-a inspirat din aceasta, atunci când a elaborat Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Drepturile copilului pot fi grupate în trei categorii: drepturile de protecţie – se referă la protecţia împotriva oricărei forme de abuz fizic sau emoţional, precum şi împotriva oricărei forme de exploatare; drepturile de dezvoltare – se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală; drepturile de participare – se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl privesc. Detaliat, acestea sunt: Continuarea

Dreptul la educaţie

Autor prof. înv. primar Burdeţi Oniţa
Şcoala Gimnazială Cepari, jud. Bistrişa-Năsăud

            Dreptul, în sens general, reprezintă totalitatea raporturilor juridice dintre oameni, dintre oameni şi comunitate, dintre comunităţi. Dreptul este denumirea ştiinţei juridice şi cuprinde mai multe ramuri: civil, penal, administrativ, al familiei, al muncii, comercial, internaţional etc.
Dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile interumane şi intercomunitare şi a căror respectare poate fi impusă. Norma juridică exprimă cerinţa a ceea ce este permis, obligatoriu sau interzis. Normele juridice sunt reflectate in documente de drept naţional, precum constituţii, coduri etc. Dreptul subiectiv este puterea  recunoscută persoanei, grupului, comunităţii de a solicita oportunităţi. Continuarea

Studiu de specialitate – Drepturile copilului – Diferiți si totuși la fel

Autor: prof. înv. primar Dan Raluca Mira Nicoleta
Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Gorj

Jacques Delors sublinia întru-un raport întocmit pentru UNESCO că educația este un strigăt de dragoste către copii; educația este o cheie de intrare într-o nouă etapă de dezvoltare a societății omenești.

Elevii de vârstă școlară mică încep încă din primii ani să cunoască lumea înconjurătoare și, cu siguranță, peste ani își vor găsi propriul drum indiferent de religia, culoarea, etnia sau naționalitatea pe care o au.

Din păcate am observat la clasă tendința unor elevi de a-i discrimina pe unii dintre colegii lor pe motiv că ar fi mai săraci ori pentru că ar apaține etniei rrome.

De aceea, amconsiderat o necesitate realizarea unui proiect din care ei să înțeleaga că, deși suntem diferiți suntem totuși la fel. Am urmărit ca ei să înteleaga că așa cum avem drepturi, avem si îndatoriri. Pentru ca drepturile să le fie respectate, dar mai ales pentru a-și îndeplini îndatoririle trebuie să le cunoască. Continuarea