Dreptul la educaţie

Autor prof. înv. primar Burdeţi Oniţa
Şcoala Gimnazială Cepari, jud. Bistrişa-Năsăud

            Dreptul, în sens general, reprezintă totalitatea raporturilor juridice dintre oameni, dintre oameni şi comunitate, dintre comunităţi. Dreptul este denumirea ştiinţei juridice şi cuprinde mai multe ramuri: civil, penal, administrativ, al familiei, al muncii, comercial, internaţional etc.
Dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile interumane şi intercomunitare şi a căror respectare poate fi impusă. Norma juridică exprimă cerinţa a ceea ce este permis, obligatoriu sau interzis. Normele juridice sunt reflectate in documente de drept naţional, precum constituţii, coduri etc. Dreptul subiectiv este puterea  recunoscută persoanei, grupului, comunităţii de a solicita oportunităţi. Continuarea

Anunțuri