Studiu de specialitate – Cum este perceput DOOM² de către elevi

Autor: prof. Achim Paula
Școala Gimnazială Plosca, Teleorman

Pornind de la definiţia că ,,dicţionarul este destinat tuturor celor care vor să se exprime corect (adică în conformitate cu normele lingvistice şi literare actuale), în scris şi oral, să contribuie la cultivarea limbii române (la semnalarea şi îndreptarea greşelilor de limbă)” am încercat să realizez acest studiu prin care voi prezenta câteva modificări ortografice, ortoepice şi morfologice pe care elevii le- au înţeles după consultarea DOOM².
Datorită proiectului derulat în şcoala noastră, sub conducerea I.S.J. Teleorman, instituţie ce a donat un dicţionar unităţii noastre, am avut posibilitatea de a familiariaza elevii cu normele actuale ale acestui dicţionar.
Cadrele didactice de limba şi literatura română au stabilit o strategie didactică personală la nivelul fiecărei clase în conformitate cu obiectivele proiectului şi cu nivelul de dezvoltare al elevilor, ţinta demersurilor noastre fiind înţelegerea de către elevi a noilor schimbări impuse de DOOM². Continuarea