Mijloacele multimedia și disciplinele opționale

Autor: prof. Vasile Mihaela
Școala Gimnazială „G. E. Palade” , Buzău

Educaţia înseamnă mai mult decât şcoală, un efort cu mult mai larg care implică motivaţie, emoţii, practici şi valori morale ori sociale. Dacă aceste faţete ale personalităţii nu sunt incluse în practica zilnică, educaţia riscă să devină ineficientă.
O educaţie pentru toate fiinţele umane nu poate avea succes dacă nu avem căi de a proba ce s-a înţeles şi ce s-a interpretat greşit. Şi, numai la gândul că „venim pe această planetă doar o dată, să profităm deci, pe cât posibil, de această scurtă apariţie” şi să încercăm să devenim cetăţeni ai lumii „culţi, disciplinaţi”, capabili să gândim în mod critic, creator, să avem „cunoştinţe dintr-o varietate de culturi”, să fim capabili să participăm „activ la discuţii noi şi despre descoperiri noi şi variate” şi să fim „dornici să ne asumăm riscul propriilor convingeri”. (H. Gardner, „Mintea disciplinată”) Continuarea