Studiu de specialitate – Remedierea dificultăților de citit – scris la clasa a II-a

Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Elena Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Intrarea copilului în şcoală îi schimbă profund caracterul acţiunilor şi cadrul de viaţă şi educaţie. Se lărgeşte câmpul experieţelor personale, orizontul cunoaşterii, cadrul relaţiilor cu ambianţa. Copilul învaţă treptat să se integreze în grupul social al clasei şcolare în care capătă treptat un loc pe baza aprecierilor învăţătorului şi ale colegilor. În această perioadă se dezvoltă ansamblul funcţiilor psihice şi în special cele influenţate nemijlocit de activitatea şcolară. Se dezvoltă limbajul prin însuşirea cititului şi a limbajului scris.
Literele, cuvintele, propoziţiile nu sunt decât un univers de convenţii care trebuie studiate şi însuşite gradat începând cu tehnica trasării unor elemente simple cum ar fi linii, bastonaşe, ovale şi puncte. Sarcina de a lega aceste semne sub forma literelor poate părea şcolarului mic dificilă şi anevoioasă. Continuarea