Studiu de specialitate – Modalităţi pentru dezvoltarea limbajului matematic la elevi

Autor: prof. Ivănuş Nicolae
Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti, Com. Laloşu, judeţul Vâlcea

A. Ipoteza şi obiectivele cercetării
Integrarea continuă a limbajului matematic şi a unor procedee variate de explicare a noţiunilor noi în cadrul lecţilor de matematică va asigura creşterea nivelului de exprimare matematic al elevilor.
B. Obiectivele cercetării
1..Stabilirea nivelului de formare al limbajului matematic al elevilor de clasa a V- a şi a unor greşeli matematice tipice de exprimare făcute de aceştia;
3. Realizare şi proiectarea a unui program pentru valorificarea unor procedee de explicare a termenilor noi la matematică, a căror utilizare conduce la activarea şi îmbunătăţirea limbajului;
4. Enunţarea unor concluzii de optimizare a activităţii desfăşurate în cadrul orelor de matematică.
C. Metodica cercetării
1. Eşantioane
În cercetarea făcută s-au folosit două tipuri de eşantioane: un eşantion experimental şi un eşantion de control.
2. Etapele cercetării: Continuarea