Învăţarea cântecelor după auz – metodă de formare a priceperilor şi deprinderilor muzicale elementare

Autor: prof. înv primar Adam Alina
Şcoala Gimnazială Slimnic jud. Sibiu

“Muzica este graiul în care se oglindesc fără putinţă de prefăcătorie, însuşirile sufleteşti ale omului” George Enescu
Cântarea vocală este activitatea centrală, pe care se bazează întregul proces de educaţie muzicală a elevilor din clasele I-IV. Cântarea după auz, în lumina noii concepţii de predare a muzicii, nu este o cântare empirică, ci o modalitate de însuşire conştientă a limbajului muzical. Şcoala trebuie să ofere copiilor un mediu muzical prielnic, care să le stimuleze interesul pentru diferite activităţi muzicale.
Cântecul reprezintă mijlocul principal prin care se realizează educaţia muzicală a copiilor. Pentru a fi îndrăgite de copii, cântecele trebuie să răspundă nevoilor lor efective şi afective. În selecţionarea cântecelor, se vor avea în vedere următoarele criterii:
1. Vârsta copiilor. În cântec copilul trebuie să se regăsească pe sine, în felul acesta considerând că muzica este un bun care îi aparţine.
2. Întinderea vocilor de copii constituie o problemă de ordin tehnic, importante fiind posibilităţile de interpretare a cântecelor. Continuarea