Studiu de specialitate – Cunoașterea elevului prin prisma relației școală-familie

Autor: prof. înv. primar Toma Elena Larisa
Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova

SCOPUL CERCETĂRII
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copilului,în stilul de viaţă al acestuia,iar educarea şi formarea lui are loc de asemenea în familie şi în şcoală.
De aceea am considerat că este foarte important pentru învăţători să cunoască atitudinea copiilor faţă de familie şi a familiei faţă de ei şi necesităţile lor.
EŞANTIONUL DE CERCETARE
Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion de 24 de elevi de clasă pregătitoare din cadrul unui liceu cu clase primare din localitatea Craiova.
REZULTATELE CERCETĂRII
1. La întrebarea “Cum îşi petrece copilul dumneavoastră timpul liber?” Continuarea