Studiu de specialitate – Cum arăta Eminescu?

Autor: prof. Nistor Săndița
Școala „Dimitrie Sturdza” – Tecuci

„Pășiți încet, cu grijă tăcută, feții mei, / Să nu-I călcați nici umbra, nici florile de tei / Cel mai chemat s-aline din toți și cel mai teafăr / Și-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr” (Tudor Arghezi, Inscripție pe amfora Lui)
Despre Eminescu s-a scris mult: biografii, monografii, studii critice, istorii literare, etc. Despre viață și despre operă…Însă poetul poate fi cunoscut cel mai bine din opera sa, cuprinsă azi în opt mari volume, publicate de Editura Gunivas: Poezie (vol.I), Proză, teatru, literatura populară (vol.II), Fragmentarium-corespondență (vol.III), Traduceri (vol.IV), Publicistică (vol.V-VIII). Continuarea