Cultivarea respectului pentru tradiţii şi obiceiuri prin proiecte

Autor: prof. înv. primar Radu-Stancu Mariana
Şcoala Ghergheşti-Petreşti, jud. Dâmbovița

Pentru noi, cadrele didactice, formarea deprinderii de a gândi, a conduce şi coordona un proiect este important nu numai din punct de vedere al eficienţei, ci şi al creării posibilităţilor de comunicare.La fel ca şi creşterea unui copac, desfăşurarea unui proiect educaţional reprezintă un proces dinamic, care poate fi stimulat sau inhibat prin influenţe interne şi externe.
Părţile implicate în proiect au misiunea de a ţine sub control dinamica şi efectul combinat al factorilor ce se influenţează reciproc. Ele vor înţelege dorinţa de a învăţa, de a veni la şcoală pentru a găsi şi valorifica noi oportunităţi de exprimare şi de afirmare de sine, de a se întâlni cu plăcere cu profesorii, cu părinţii, cu reprezentanţi ai comunităţii, de a face schimb de idei şi de experienţă. Se învăţa astfel că elevii sunt mai importanţi decât programa, cunoştinţele aplicative mai importante decât cele abstracte, dezvoltarea personalităţii mai importantă decât temele, abilităţile comportamentale mai importante decât cele teoretico-discursive, formarea mai importantă decât informarea. Continuarea