Activitaţile extraşcolare – mijloc de dezvoltare a creativitaţii la vârsta preşcolară

Autor: ed. Pascal Marinela
G.P.N. Chersăcosu, com. Stănileşti, jud. Vaslui

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând.
Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale.
Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive- educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.
În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul educatoarei în formarea creativităţii la preşcolari

Autor: prof. Vieru Maria
Grădinița Voinicel, Chitila, Ilfov

          Educarea creativităţii la preşcolari este posibilă şi absolut necesară. Unele  sarcini  didactice ale activităţilor, pe care le-am utilizat la grupa mijlocie în acest scop, sunt: realizarea unor desene colective; realizarea unor desene care exprimă ce le-a sugerat audierea unui fragment muzical; realizarea unor desene după poveşti sau poezii; dezlegarea şi crearea unor ghicitori simple; crearea unor poveşti după unele imagini figurate pe cartonaşe, având titluri ce conţin momentele principale ale poveştii; realizarea unor desene prin integrarea anumitor pete; crearea unor noi episoade adăugate unei poveşti cunoscute; îmbunătăţirea unui desen;încadrarea diferitelor figuri geometrice în cât mai multe desene originale şi denumirea lor; găsirea a cât mai multor şi a cât mai originale titluri pentru un desen, o pictură; realizarea unor figuri umane numite din cifre prin desen; realizarea unor desene pe baza descrierii figurilor geometrice componente, etc.

Creativitatea devine educabilă de la vârsta preşcolară în condiţiile în care educatoarea este preocupată pentru crearea unui climat corespunzător, propunându-şi să utilizeze metode active, să realizeze corelaţii inter-disciplinare, să promoveze manifestarea liberă a copiilor în învăţare, dar în primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui copil, recurgând la creativitatea în grup, cel mai eficient procedeu susţinut de specialişti. Continuarea