Studiu privind stimularea creativității plastice a preșcolarilor

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

Primele manifestări plastice ale copilului sunt legate de desenul său, în acelaşi mod, în care primele sale gângureli sunt legate de vorbirea sa viitoare. Astfel desenul copilului mic are un caracter involuntar, interesul acestuia fiind stimulat doar de urmele pe care le lasă creionul sau pensula pe suprafeţele sau pe obiectele utilizate. Copiii desenează pe toate obiectele întâlnite în cale: pe asfalt, pe parchet, pe mobilă, pe pereţi, pe garduri, pe cărți etc. Aceasta este pornirea lor firească şi naturală, de a lăsa urme şi semne peste tot în jur, care pentru ei, au semnificaţii şi sensuri profunde Continuarea