Metode de dezvoltare a creativității specifice matematicii

Autor: prof. Diaconu Maria-Crina
Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, jud. Călărași

În sens larg, creativitatea este un concept care se referă la potenţialul de care dispune o persoană pentru a desfăşura o activitate creatoare. Activitatea creatoare este una dintre formele fundamentale ale activităţii omului. Se deosebeşte de celelalte forme de activitate umană prin caracteristicile produselor în care se concretizează şi prin procesualitatea psihică ce îi este caracteristică. Produsele activităţii creatoare întrunesc o serie de atribute specifice: noutate, originalitate, ingeniozitate, utilitate şi valoare socială. Continuarea