Fibre textile de înaltă performanţă cu destinaţii speciale

Eleva: Vasile Andreea
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
Coordonator: prof. Doina Andrei 

Progresele realizate în ultimele decenii în domeniul tehnicii au impus producătorilor de fibre noi categorii de fibre polimere sau anorganice cu performanţe ridicate, care să satisfacă exigenţele beneficiarilor. O cerinţă deosebită este cea a realizării unor echipamente de protecţie împotriva temperaturilor ridicate, a aprinderii şi extinderii flăcării, a radiaţiilor de joasă şi înaltă energie (radiaţii UV, IR, X, α β γ, cosmice etc.), a agenţilor chimici corozivi, a gazelor toxice şi a celor utilizate în războiul chimic şi bacteriologic etc. Fibrele performante nu sunt utilizate numai ca materiale de protecţie, ci şi sub formă de compozite (materiale mixte), în domeniul construcţiilor industriale, aerospaţiale, în electrotehnică şi electronică, în agricultură, în industria alimentară, precum şi în medicină. Pentru a răspunde acestor imperative, cercetările mondiale în domeniul fibrelor sintetice s-au axat pe sinteza unor polimeri, a căror structură chimică să satisfacă o serie de proprietăţi specifice domeniului de utilizare. Continuarea

Prelucrarea suprafeţei materialelor textile prin plisare

Eleva: Stancu Vasilica
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
Coordonator: prof. Doina Andrei

În componenţa produselor de îmbrăcăminte pot fi incluse repere sau elemente pe suprafaţa cărora s-au realizat prelucrări tehnologice altele decât cele prin coasere, cum ar fi: termolipirea, imprimarea prin diverse procedee, plisarea, corodarea cu laser, şifonarea, sudarea etc. Scopul acestor prelucrări este, în general, estetic dar în unele cazuri, ca de exemplu la termolipire sau sudare, scopul estetic poate fi subordonat celui funcţional.

Plisarea materialelor textile se poate realiza manual sau mecanic. În primul caz, se prelucrează bucăţi de material cu dimensiuni relativ reduse. Continuarea

Contribuiţi cu toţii la binefacerea planetei!

Eleva: Bucur Andreea
Liceul Tehnologic ,,Costin D. Neniţescu” Buzău
Coordonator: prof. Ionescu Carmen Daniela

  EUROPA….continent binecuvântat….. Aţi privit cu atenţie vreodată cum arată continentul locuit de noi?! Este cel mai verde …..VERDE egal NATURĂ, VIAŢĂ….

O dată cu intrarea noastră în această familie, a crescut şi numărul responsabilităţilor ce ne revin. Am descoperit că membrii acestei familii au o istorie şi tradiţii diferite, dar fascinante în acelaşi timp. Întâlnire noastră cu Europa presupune, mai întâi, a învăţa să ne respectăm pe noi înşine, să ne cunoaştem şi să ne respectăm rădăcinile din care ne tragem. Trebuie să învăţăm să răspândim în jurul nostru înţelegere, compasiune, respect, devotament, dragoste , atât către semenii noştri, cât şi către mediul înconjurător. Cât de greu poate fi? Este important ca în această mare familie europeană, indiferent de culoare, vârstă, sex, cultură, educaţie, să iubim natura şi oamenii. Continuarea