Accesul la educație al copiilor cu dizabilități

Autor: prof. Daniela-Iuliana Găneci
Școala Gimnazială Izvoru, com. Izvoru, jud. Argeș

Dizabilitatea este definită ca o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea unei persoane. Termenul dizabilitate este preferat celui de handicap deoarece relația nu este de sinonimie, ci de cauză-efect.
O persoană care prezintă o dizabilitate de orice tip se confruntă cu un handicap în momentul în care intervine percepția socială asupra situației sale. Dizabilitatea este percepută și abordată prin prisma a două modele, modelul medical și modelul social. Modelul medical definește persoanele cu dizabilități din perspectiva bolii sau a condiției lor medicale. Modelul social este promovat de Uniunea Europeană și pune accentul pe mediul social neadaptat nevoilor persoanelor cu deficiențe. Modelul social nu percepe dizabilitatea ca o problemă individuală, ci ca un fapt social, generat de politică, practică, atitudini și mediul înconjurător. Accesul la educație- integrarea şcolară reprezintă principalul factor care intervine în creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Sarcina evaluării pesoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Continuarea