Studiu de specialitate – Incluziunea şcolară a copiilor cu C.E.S.

Autor: prof. înv. preşcolar Orăscu Diana Mariana
Grădiniţa cu P.P. ”Elena Farago’’, Craiova

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în grupuri de joacă sau medii şcolare obişnuite este cea mai bună pregătire pentru o viaţă integrată.
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.
Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor. Continuarea

Studiu de specialitate – Formarea și dezvoltarea personalității copiilor cu CES prin activități extracurriculare

Autor: prof. înv. primar Ancuța Matei
Școala Gimnazială Ruginești

Schimbările de ordin social, politic, economic din ţara noastră vizează şi perfecţionarea sistemului de învăţământ, concepută ca o componentă de bază a progresului societăţii democratice. Acum, în procesul de reformare a ţării, care presupune schimbarea mentalităţii omului, în special a tinerilor, pregătirea lor pentru însuşirea valorilor general-umane, democratice, un rol important îi revine învăţământului primar, care pune bazele cunoaşterii şi comunicării, formării capacităţilor intelectuale de a învaţa, de a gândi, de a asimila valorile morale şi spirituale.
Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală: comprehensivă (cuprinzătoare, care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi Continuarea

Studiu de specialitate – Integrarea copiilor cu CES în colectivul clasei

Autor: înv. Jano Elisabeta
Şcoala Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău, Sălaj 

 Lucrând cu elevii de multe ori pe lângă dificutăţile cotidiene se mai adaugă problemele deosebite pe care le ridică educaţia copiilor care au nevoi speciale de învăţare, în special cei hiperactivi sau cu deficit de atenţie. Hiperactivitatea, impulsivitatea şi lipsa atenţiei sunt principalele simptome care definesc  sindromul deficitului de atenţie cu hiperactivitate sau ADHD. Aceasta este o afecţiune de tip neurologic ce afectează capacitatea individului de a opera în limite medii în :

  • inhibarea comportamentului agresiv;
  • controlul nivelului activităţii;
  • concentrarea asupra sarcinilor de lucru;

Copilul cu deficit de atenţie nu este doar energic. El are probleme de concentrare, nu termină niciodată ce îi de făcut, nu fixează informaţia de la şcoală, dezvoltă ticuri, mulţi dintre ei au şi un grad crescut de impulsivitate fizică şi verbală. Există riscul ca aceşti copii să nu fie înţeleşi de colegi şi de învăţător. De multe ori aceşti copii sunt numiţi năzdrăvani sau obraznici fără a se face o analiză complexă  a comportamentului acestora. Continuarea