Studiu de specialitate privind consilierea școlară

Autor: prof. Paraschiva Căpriță
Colegiul Economic Buzău

Consilierea şcolară este o activitate desfăşurată în şcoală de o persoană special abilitată şi care constă în a acorda asistenţă psihopedagogică elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţiei (cadre didactice, părinţi, autorităţi şcolare).
„Consilierea nu se predă, nu poate fi tratată ca o disciplină de studiu, ci se face în cabinetul de consiliere sub forma unor şedinţe de lucru, în cadrul cărora să se dezvoltă un tip special de relaţie-relaţia de consiliere.” (G. Tomşa, 1999, pg. 3)
Rolul consilierii şcolare este cu precădere unul proactiv, ceea ce înseamnă că ea încearcă prevenirea situaţiilor de criză personală şi educaţională şi în general dezvoltarea personală, educaţională şi socială a elevilor. Prin metodele şi tehnicile utilizate, consilierul urmăreşte să ofere sprijin elevului pentru ca el să devină capabil să se ajute singur, să se înţeleagă atât pe sine însuşi, cât şi realitatea corespunzătoare. Continuarea