Importanța consilierii educaționale, vocaționale și profesionale

Autor: psiholog Mihai Adrian Păun

Este foarte important catinerii să beneficieze de consiliere și orientare educaţională/vocaţională și profesională, consilierea educaţională/vocaţională şi profesională apare ca fiind o formă de asistenţă continuă acordată tânărului în procesul complex de susţinere vocaţională/profesională pentru a fi pregatit să depășească barierele de adaptare referitoare la percepţia despre accesarea unui loc de muncă.
Consilierea ajută tânărul să îşi descopere interesele, calităţiile, oportunităţile, aptitudinile sau preferinţele pentru a urma o anumită profesie sau să aibă capacitatea de decizie în alegerea profesiei. Tânărul trebuie ajutat de consilierul specializat să își cunoască aptitudinile şi interesele personale pentru practicarea cu succes a meseriei şi să îşi evalueze într-un mod realist șansele de reuşită. Consilierul educaţional trebuie să dispună de mijloace de investigare, întervievare și testare a tânărului să masoare într-un mod amănunţit capacitaţile intelectuale ale acestuia pentru a fi testat cu succes și rezultatele să fie pe măsura dorinţelor acestuia. Continuarea

Consiliere și orientare vocaţională și profesională pentru absolvenţi

Autor: psiholog Mihai Adrian Păun

      Consilierea şi orientarea vocaţională/ profesională are un rol important pentru fiecare tânăr fie el absolvent de gimnaziu fie absolvent de liceu. La absolvenţii de gimnaziu consilierea şi orientarea vocaţională/profesională trebuie realizată din timp, tânărul trebuie informat cu privire la alegerea unui profil şi a liceului. Consilierul trebuie să aibă înainte o discuţie aprofundată cu tânărul absolvent care se afla în an terminal, discuţia cu tânãrul absolvent trebuie sã cuprindã: interesul pentru continuarea studiilor; interesul şi motivaţia pentru profilul ales, motivaţia este esenţială în activitatea psihică şi în  dezvoltarea personalităţii  a tânărului, este primul element cronologic al oricărei activităţi şi a vârstei, motivaţia contribuie la formarea şi consolidarea unor însuşiri ale personalităţii; interesul pentru formarea profesională continua şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.

În orientarea vocaţională/profesională a tânărului un rol important îl are comunicarea verbală cât şi nonverbală, comunicarea verbală este folosită în viaţa de zi cu zi, dar şi în relaţiile interumane mai  ales în procesul de îndrumare/orientare/consiliere. Comunicarea  facilitează comunicările delicate mai ales la vârste fragede şi permite folosirea unei game variate de exprimare a unui mesaj. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate, creând înţelesuri, aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Continuarea