Studiu de specialitate – Construirea de exemple și contraexemple – o metodă de învățare activă a conceptelor matematice

Autor: prof. Ungureanu Angelica
Liceul „Alexandru cel Bun”- Botoșani

Pentru evidențierea situațiilor matematice, sau pentru ilustrarea aplicațiilor concrete în științele conexe sau în viața obișnuită se recurge la exemple. A da un exemplu revine la a particulariza un rezultat general sau la a indica efectiv un element al unei mulțimi. În timp ce exemplele ilustrează situații matematice nefiind demonstrații, contraexemplele se pot constitui în demonstrații veritabile.
Valoarea exemplelor și contraexemplelor este demonstrată de teoria și practica pedagogică iar profesorii de matematică le folosesc adesea în expuneri sau demonstrații. Totuși ne punem următoarea problemă: cum este mai bine, să oferim noi elevilor cât mai multe exemple și contraexemple, sau să le cerem elevilor să le construiască pe cont propriu? Răspunsul la această întrebare nu este deloc simplu, nici din punct de vedere teoretic și nici practic. Dacă ne gândim la economia unei ore și la eficiența procesului instructiv pe termen scurt, putem înclina spre prima variantă, dar dacă dorim să obținem o învățare durabilă, trebuie să considerăm a doua variantă. Continuarea

Reclame