Comunicarea nonverbală

Autor: prof. înv. primar Aldea Oana-Ionela
Școala Gimnazială Mogoșani, jud. Dâmbovița

Concomitent cu comunicarea verbală fiecare participant la procesul de comunicare foloseşte o serie de alte coduri, nonverbale pentru a facilita înţelegerea intenţiilor emiţătorului. Fiecare copil învaţă prin imitaţie o serie de elemente expresive cu valoare de comunicare. Contactul vizual dintre două persoane furnizează o serie de informaţii pentru interpretarea mesajelor, direcţia privirii poate indica interesul interlocutorului, mişcările oculare, trăirile şi intenţiile,privirea directă, ochi-în-ochi, este semnul atenţiei pe care ţi-o acordă celălalt, faptul că doreşte să spună ceva iar evitarea ei este interpretată ca nesinceritate. Privirea insistentă poate fi neplacută şi pentru că în tot regnul animal ea este un semn de dominare. Continuarea