Studiu de specialitate Compunerile școlare – forme eficiente de stimulare a creativității elevilor

Autor: prof. înv. primar Buda Voichița
Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, jud. Maramureș

Ca şi în cazul învăţării cititului şi scrisului, capacitatea de a se exprima a elevilor se formează şi se dezvoltă prin punerea sistematică a acestora în situaţia de a exersa într-un fel sau altul vorbirea. Stimularea posibilităţii de verbalizare la toţi elevii, în special la cei cu greutăţi în exprimare prin reflectarea experienţei personale în forme cât mai variate şi atractive este o sarcină majoră. Cunoştinţele dobândite la celelalte obiecte de învăţământ, trebuie să se constituie într-o rezervă la care să se apeleze cu uşurinţă de câte ori acest lucru este oportun.
Imaginaţia creatoare se manifestă şi în produsele activităţilor creative concretizate în compuneri, rezolvări de probleme, desene, picturi, lucrări practice, etc.
În cadrul orelor de limba şi literatură română, am propus rezolvarea unor exerciţii care dezvoltă actul creativ, cum ar fi: Continuarea