Despre educația adulților, colaborarea școală-familie și managementul comunicării

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

Educaţia este forma de adaptare esenţială a omului la lume şi a lumii la om. Adaptarea se face însă printr-un model interior tridimensional de cunoaştere, de apreciere, de acţiune.Educaţia adulţilor este o cauză a fiecarui individ în parte şi a societăţii în general, o soluţie pentru supravieţuire.
Etimologic cuvântul „adult” (adultus) vine de la participiul trecut al lui „adolesco” (ceea ce s-a întărit, dezvoltat, a crescut). Adult semnifică deci ceea ce a crescut, este format; adică sinonim cu matur. Sub raport socio-psihologic stadiul de adult cuprinde simultan maturizarea dezvoltării fizice, intelectuale, morale, sociale, emoţionale şi afective. Maturizarea însă, la rândul ei, presupune acceptarea unui nivel satisfacator în dezvoltarea unei aptitudini.
Încă de la începutul secolului trecut, Kant – urmărind un proiect de emancipare a condiţiei umane – scria: „Parinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea” (Kant, Im. 1992, p.15). Continuarea

Colaborarea școlii cu familia – reușită în educația copilului

Autori: dir. prof. Cismașiu Mariana
prof. Ulrich Anca
Grădinița P.P. „Grădinița Prieteniei” Arad

Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tineretului. Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei ramân, uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia.
Familia ocupă un loc aparte in sistemul instituțional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul din mediile de socializare şi educare din cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace. Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele norme şi reguli de conduită, dar și climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Continuarea

Influenţa mediului familial asupra activităţii şcolare

Autor: Prof. Dragomir Diana –Oana
Liceul Tehnologic, Costeşti, Argeş

   Un rol foarte important în reuşita procesului instructiv-educativ îl are relaţia familie-şcoală, de aceea cadrele didactice trebuie să acorde o atenţie deosebită comunicării cu copiii şi cu familiile acestora. Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă îl oferă familia. Aceasta are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, conditţii ce stau la baza structurării personalităţii individului.

Ṣcoala reprezintă principala instituţie de educare a tinerei generaţii, dar, alături de aceasta, un rol foarte important îl are familia, care reprezintă primul mediu educativ şi, totodată, acel mediu fără de care acţiunile şcolare nu ar avea succes. În ultimul timp, s-a constatat că educaţia primită în familie, formarea iniţială are o foarte mare influenţă asupra dezvoltării ulterioare a personalităţii copilului (psihologii consideră fundamentală dezvoltarea psihică şi afectivă din primul an al vieţii).

Aspectele care pot fi întâlnite în cadrul colaborării dintre şcoală şi familie sunt: amenajarea sălii de clasă, procurarea materialelor didactice, sprijin pentru activităţile extraşcolare, interesul pentru situaţia şcolară a copiilor, participarea la programe de pregătire suplimentară, rezolvarea problemelor disciplinare ale elevilor. Pentru a analiza cât mai bine influenţa mediului familial asupra activităţii şcolare, trebuie identificaţi şi factorii familiali care influenţează negativ performanţa şcolară şi conduita elevilor. Printre aceşti factori putem enumera: situaţia materială precară, familia dezorganizată, familia numeroasă, violenţa şi delincvenţa intrafamilială, relaţii de comunicare defectuoasă între membrii familiei, insuficient sprijin din partea părinţilor pentru iniţiativele copiilor.  Continuarea