Climatul familial și impactul său asupra copilului

Autor: prof. înv. preșcolar Moreanu Lavinia
Grădinița „Sfânta Ana” Craiova

Diferențele de ordin economic, socio-cultural sau de altă natură sunt realități cu un puternic impact asupra dezvoltării personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și personal. În ciuda acestor diferențe, familia ca instituție, prezintă anumite însușiri comune. Toți părinții năzuiesc să-și vadă copiii mari, bine pregătiți pentru viața profesională. Mulți dintre ei abandonează cursa. Unii o fac din ignoranță, unii din lipsă de răspundere, alții din imposibilitatea de a-și juca rolul până la capăt din variate motive.
Părinții, în calitate de primi educatori ai copiilor, impun respect, stimă, iubire profundă, prin superioritatea conduitei lor. Continuarea