Studiu de specialitate privind abordarea ludică în activităţile organizate la clasa pregătitoare

Autor: prof. înv. primar Nicolae Florina-Ramona
Şcoala Gimnazială Dragodana, jud. Dâmboviţa

Pregătirea copilului pentru activitatea din şcoală constituie scopul fundamental al activităţii din clasa pregătitoare şi în acelaşi timp şi criteriul esenţial al eficienţei activităţii desfăşurate la acest nivel, fapt evidenţiat de legea educaţiei. Această pregătire trebuie înţeleasă ca o adaptare reciprocă pe de o parte a copilului în şcoală şi pe de altă parte o adaptare a şcolii la copil.
Pedagogul Montessori consideră că mediul ambiant are un rol important în formarea personalităţii copilului. Problema dezvoltării este dominantă la vârsta scolarităţii mici, se menţine până la maturitate şi de aceea mediul trebuie adaptat la necesităţile copilului. În prima perioadă a şcolarităţii se pune problema adaptării mediului la copil şi apoi adaptarea copilului la mediul social.
Jocul este considerat forma fundamental de activitate în copilăria timpurie şi forma de învăţare ce influenţează decisive dezvoltarea liberă a copilului, permiţându-i totodată o explorare activă in iteracţiuni variate cu mijloace şi materiale, cu ceilalţi copii, dar şi cu adulţii.
Pedagogul M. Montessori s-a străduit să construiască pe cale experimentală o nouă lume, o lume a copilului, inaugurând relaţii adult-copil, educator-copil, în care educatorul nu trebuie să se substituie personalităţii şi voinţei copilului, făcându-l să lucreze forţat sau prin sugestie împotriva voinţei şi interesului acestuia. Continuarea

Prima zi în clasa pregătitoare

Autor: înv. Roşu Natalia Elena
Şcoala Gimnazială Radu cel Mare, Găeşti, jud. Dâmboviţa

Mulţi copii la 6 ani pot începe şcoala, deoarece la şase ani cei mai multi dintre copii au înţelegerea suficient de dezvoltată, încât aceasta să le permită să stea departe de casă patru ore. Ca de obicei acest lucru variază de la copil la copil şi unii copii vor fi mai pregătiţi decât alţii în a sta departe de părinţi şi să îşi facă cunoştinţe în rândul altor copii. Fiecare copil se dezvoltă în propriul său stil.
Familia este centrul universului pentru copilul de 6 ani. Deşi ei vor vrea să se joace cu alţi copii şi pot lega noi prietenii. Ei vin în contact cu diferite idei şi feluri de comportament la şcoală şi de asemenea trebuie să se adaptateze într-un întreg nou sistem sau reguli. Nu trebuie să fiţi surprinşi dacă copilul este obosit sau plangăcios, mai ales după terminarea programului de la şcoală. Fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare. Continuarea

Clasa pregătitoare – start bun la debutul școlarității

Autor: înv. Eugenia Irimia
Școala Gimnazială Dragalina, Călărași

Începând cu anul școlar 2012-2013, elevii de 6 ani, au mers la școală formând clasa pregătitoare. Aceasta a fost integrată învățământului obligatoriu și a asigurat trecerea gradată a copilului de la educația din familie și grădiniță la formarea inițială asigurată de școală.
Prin introducerea clasei pregătitoare în școală, s-a încercat alinierea sistemului de învățământ românesc, la tendințele actuale pe plan european și chiar internațional. S-a constatat că, copiii care beneficiază de o educație timpurie, se simt mai atrași de școală, manifestă o atitudine pozitivă față de învățare, obțin rezultate mai bune, sunt motivați și doresc să finalizeze întregul parcurs școlar, ceea ce duce la scăderea absenteismului, creșterea ratei de școlarizare și reducerea abandonului școlar.
Educația timpurie este o necesitate în contextual social actual, deoarece perioada cuprinsă între naștere și 6-7 ani, este cea în care copiii au o dezvoltare rapidă. Dacă procesul de dezvoltare este neglijat, mai târziu, compensarea acestor pierderi este dificilă și costisitoare. Continuarea