Studiu de specialitate – Clasa de elevi – grup social

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1. Introducere
Clasa de elevi este un grup social mic, reunind un număr restrâns de membri (de regulă până la douăzeci şi cinci) între care există relaţii vii, de tipul „faţă în faţă”. Sub aspect funcţional clasa de elevi este un grup de muncă, unit prin activităţi şi scopuri comune. În virtutea continuităţii în asociere şi a nevoii de conlucrare pentru îndeplinirea sarcinilor comune, între membrii grupului se stabilesc relaţii interindividuale, se constituie structuri formale şi informale, se detaşează lideri, formali şi informali, se conturează şi se exercită roluri şi responsabilităţi.
2. Caracteristicile grupului şcolar
La fel ca toate grupurile sociale mici, grupul clasă de elevi are o serie de caracteristici generale. Astfel: consensul, anumite atitudini asemănătoare în grup; conformismul, respectarea normelor de grup; autoorganizarea, prin care grupul sau înşişi membrii acestuia îşi stabilesc şi-şi asumă funcţiile pe care le au de îndeplinit, se angajează şi realizează sarcina; coeziunea, unitatea grupului; eficienţa în îndeplinirea sarcinilor comune; controlul asupra membrilor săi; stratificarea, ierarhizarea statutelor; permeabilitatea, cooptarea altor membri şi acceptarea lor; flexibilitatea, capacitatea de a manifesta comportamente variate, opusă rigidităţii şi stereotipiei; omogenitatea, similaritatea psihologică şi socială a membrilor săi; tonul hedonic, plăcerea apartenenţei la grup; intimitatea, gradul de apropiere psihologică între membrii săi; forţa; participarea; stabilitatea. Continuarea

Rolul profesorului diriginte în cadrul grupului de elevi

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Managementul clasei de elevi nu poate fi separat de managementul educational, deşi el se raporteaza la resursele umane, materiale si financiare ale clasei de elevi. Managementul clasei de elevi este eficient prin activismul sau prin descentralizarea reală, prin situarea elevului în centrul activităţii educaţionale, prin motivarea adecvata a profesorilor si elevilor, prin îmbinarea rolurilor profesorului cu funcţiile sale manageriale. Managerul clasei de elevi – profesorul – nu executa doar deciziile centrale de politica educaţională, nu administreaza doar resursele clasei, nu gestionează doar spaţiul si timpul educaţional. El are o viziune de ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei, iniţiază proiecte educaţionale, organizează activitati didactice şi educaţionale, coordonează resursele umane, materiale şi financiare, ia decizii împreună cu cei implicaţi în procesul educational, rezolvă situaţiile conflictuale, consiliază elevii cu probleme, dirijează procesul de învăţare creativă a elevilor.

Managementul clasei de elevi constă în planificarea, organizarea, conducerea, controlul, şi evaluarea activităţilor educative din cadrul clasei de elevi ca grup socio-educativ.

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio-educativ cu anumite structuri psihosocilogice, dirigintele asigură respectarea normelor de conduită prevăzute în regulamentele şcolare.Dirigintele este managerul activităţilor educative din clasa de elevi. Continuarea