Studiu de specialitate: Cercetări privind cauzalitatea comportamentului deviant la elevi

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1. Introducere
Prevenţia şi recuperarea comportamentului deviant la elevi este un proces unitar, arhicomplex, care necesită organizare raţională, bazată pe cunoaşterea circumstanţelor, condiţiilor şi cauzelor care provoacă acest fenomen, în vederea aplicării programelor psihocorecţionale corespunzătoare.
Prezenta investigaţie, prin conţinutul său, abordează problema devianţei comportamentale, problemă cu care societatea contemporană se confruntă cu tot mai multă acuitate. Ea îşi propune analiza şi sinteza literaturii ştiinţifice de specialitate cu privire la esenţa şi factorii cauzali ai devianţei comportamentale.
2. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice
Prin noţiunile cauză, pricină, factor sau factor cauzal avem în vedere acele fenomene, circumstanţe şi condiţii care provoacă, generează, determină, contribuie şi înlesnesc apariţia, dezvoltarea şi consolidarea diferitor forme ale comportamentului deviant. Continuarea