Analiza SWOT privind cariera unei persoane

Autor: elev Popescu George, Clasa: a X-a E
Profesor îndrumător: Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

Există două moduri în care poate fi utilizată o analiză SWOT: în scopuri profesionale sau personale.
În scop personal, analiza SWOT poate fi utilizată pentru a monitoriza cariera unei persoane, notând abilităţile şi problemele pe care aceasta le are. Principalul scop al analizei SWOT este de a identifica şi de a atribui fiecare factor, pozitiv sau negativ, uneia din cele patru categorii: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.
Punctele forte includ atributele pozitive, incluzând cunoştinţele, trecutul, educaţia, reputaţia, capacitatea. Pentru a identifica punctele tari din analiza SWOT trebuie să găsesc răspunsul la următoarele întrebări:
 Care sunt abilităţile mele?
 Ce fac eu mai bine decât ceilalţi? Continuarea

Model de carieră excepțională

Autor: prof. Geanina Radu
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila

De-a lungul unei zile, un profesor este nevoit să fie actor, prieten, soră medicală, antrenor, detectiv, părinte, căutător de comori care stau uneori, undeva, îngropate sub resemnare. Inocenţi nevindecabili, intrăm în jocurile copiilor, în clasă sau afară, nu atât spre a le arăta cum se face, cât pentru a descoperi lumea împreună.
Odată ieşiţi din această convenţie, redevenim dascăli, însă nu severi, încremeniţi în rigori sau şabloane, ci înţelegători şi răbdători cu fiinţele ce se plămădesc lângă noi. De la înşişi educatorii noştri, am învăţat că dascălii sunt suflete fără ascunzişuri, de o rară sociabilitate, generoşi, calmi, răbdători, reprezentând chipul probităţii morale şi profesionale, al credinţei depline în esenţa condiţiei umane.
Fiecare elev simte nevoia de a fi preţuit, iubit, evidenţiat. Noi, profesorii, le putem demonstra elevilor preţuirea noastră, prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o purtăm, făcând adânci popasuri în sufletele lor, tulburându-le, până la emoţie. Îi respectăm, prin faptul că îi tratam ca pe fiinţe unice. Le dăm sentimentul siguranţei, mai ales atunci când acţiunile şi cuvintele noastre sunt conforme cu un înalt cod moral. Continuarea