Studiu de specialitate – Caracterul copilului – lutul perfect

Autor: prof. înv. preprimar Golea Codruţa-Carmen
Şcoala Gimnazială Goieşti – structura Mogoșești, jud. Dolj

Caracterul fără inteligenţă poate mult, dar inteligenţa fără caracter nu valorează nimic

Luând în discuţie aceasta temă am avut în vedere faptul că scopul nostru, al educatorilor este de a forma nişte persoane cu caracter integru şi un comportament adecvat, capabile să se integreze în societate, să-şi facă datoria de cetăţeni. Acest lucru nu este deloc uşor şi nici de neglijat întrucât, educarea caracterului după cum ştim, este un proces îndelungat şi complex iar cele mai semnificative achiziţii în acest domeniu se realizează până la vârsta primei tinereţi.
Este de datoria noastră să antrenăm elevii în diferite activităţi educative şcolare şi extraşcolare, curriculare şi extracurriculare menite să contribuie la formarea şi educarea caracterului în rândul elevilor. Începând încă din clasele primare în maniera transcurriculară sunt urmărite încă din primul an următoarele trăsături de caracter: atenţia, ascultarea, iertarea, sinceritatea, onestitatea, generozitatea, recunoştinţa, ordinea și virtutea. În cadrul orelor de educaţie civică fiecare trăsătura de caracter este exemplificată fie cu o povestire despre un animal (ex: pentru ATENŢIE – căprioara, pt. ASCULTARE – elefantul), ori o povestire istorică asociată cu activităţi practice: jocuri, exerciţii de memorare, studiu de caz etc. Continuarea