Calitatea în grădiniță

Autor: ed. Anghel Elena-Mihaela
Școala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Jud. Harghita

Pentru a avea „o grădiniţă de calitate” trebuie să parcurgem totul: climatul şcolar, mediul educaţional, curriculum-ul, relaţiile dintre educatori, părinţi, copii, parteneri şi comunitate etc. În felul acesta, o ”grădiniţă de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, un program, o grupă de copii sau un educator.
Cerinţele care privesc asigurarea calităţii activităţilor sunt:
-proiectarea activităţilor instructiv-educative realizate cu copiii;
-asigurarea logisticii şi organizarea spaţiului de instruire şi educare a copiilor pentru buna desfăşurare a activităţilor;
-realizarea procesului instructiv-educativ utilizând strategii moderne, adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor;

Continuarea