Autoevaluarea la ciclul primar

Autor: prof. înv. primar Strugaru Laura Silvia
Şcoala Gimnazială Lisa, jud. Braşov

Autoevaluarea este considerată „a fi procesul prin care un subiect este determinat să realizeze o judecată asupra calității parcursului său, a activității și achizițiilor sale, vis-à-vis de obiective predefinite, acest demers făcându-se după criterii precise de apreciere” (Legendre, R., 1993, p. 118).
Autoevaluarea reprezintă „actul psihopedagogic prin care o persoană își apreciază, verifică, analizează critic și evaluează propriile cunoștințe, abilități, competențe, comportamente, conduite și atitudini, eventual, în conformitate cu un model, cu un standard, prin raportare la un obiectiv etc.” (Bocoș, M., Jucan, D., 2007, p. 186).
Această metodă alternativă implică autocunoaștere (evaluarea propriului eu, a propriilor capacități, acțiuni, aspirații), autoanaliză (autoobservarea și raportare la alții) și autoapreciere (evidențierea plusurilor și minusurilor în ceea ce privește propriile performanțe). Este foarte important ca elevul să se autocunoască, să se autoanalizeze și autoaprecieze cât mai obiectiv deoarece toate aceste acțiuni contribuie la dezvoltarea personalității sale. Continuarea

Autoevaluarea – practici, obstacole, repere ale calității în educație

Autor: prof. Dobrinescu Marioara
Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Bisoca, Buzău

Autoevaluarea este un element esenţial din procesul de evaluare şi ajută elevul să se orienteze într-un domeniu dat; îi oferă informaţii despre ce a realizat şi ce trebuie să mai realizeze. La fel de important este faptul că, atunci când elevii participă la activităţi de autoevaluare, au ocazia de a reflecta la modul în care învaţă şi în ce fel învaţă cel mai eficient; de exemplu, elevii îşi dezvoltă abilităţile metacognitive. Nu doar elevii au de câştigat de pe urma autoevaluării, ci şi profesorii, care obţin la fel de multe beneficii din reflecţie precum elevii lor.
La fel ca majoritatea activităţilor de învăţare, autoevaluarea este o abilitate care trebuie formată. Elevii care nu s-au autoevaluat vreodată au nevoie de îndrumare pentru a se obişnui cu procesul, a alege întrebările pe care să şi le pună şi pentru a interpreta rezultatele autoevaluării. Este necesară formarea la elevi a capacităţii de autoevaluare pe baza raportării rezultatelor obţinute la obiectivele lecţiilor şi la criteriile de apreciere.
Elevul are nevoie să se autocunoască, fapt cu multiple implicaţii în plan motivaţional. Continuarea