Studiu de specialitate – Importanța asigurării calității în educație

Autor: înv. Jano Elisabeta
Școala Gimnazială ,,Petri Mor” Nușfalău-Sălaj

Motto: „Educaţia urmăreşte realizarea întregii perfecţiuni de care natura omului este capabilă.” I. Kant
Lumea în care trăim se află în permanentă transformare. Prin urmare trebuie să facem faţă acestei provocări. Misiunea şcolilor este de a oferi cea mai bună educaţie posibilă tuturor elevilor. Responsabilitatea cadrelor didactice este să păstreze ceea ce este bun din trecut şi să răspundă provocărilor noului. Pentru a eficientiza educaţia şcolară este nevoie de un sistem de asigurare a calităţii.
Un sistem bun de asigurare a calităţii sistemelor de învăţământ:
afirmă explicit scopul şi natura măsurilor educaţionale
acordă responsabilitatea asigurării calităţii educaţiei şcolilor
ajută la crearea spiritului de răspundere faţă de activitatea educaţională
Asigurarea calităţii propune modalităţi de legătură între obiectivele educaţionale şi rezultatele corespunzătoare.
Metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile care se stabilesc între următoarele componente: Continuarea