Aptitudinea pedagogică

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

Aptitudinea este o conduită complexă, de învăţare sau exercitare a unei profesiuni, care necesită din partea subiectului capacităţi şi aptitudini adecvate. Capacitatea este ea însăşi condiţionată de prezenţa unei aptitudini care poate fi dezvoltată prin experienţă şi o formare adecvată. C. Spearman (3) l-a utilizat pentru a desemna inteligenţa, în timp ce acelaşi cuvânt însoţit de un calificativ este utilizat la subiecţii cu aptitudini specifice, neintelectuale, sociale sau motorii, care pot desemna şi achiziţiile necesare exercitării unei activitaţi foarte specializate ca bătutul la PC sau conducerea unei maşini.
Dezvoltarea metodelor de măsurare a aptitudinilor, studiul relaţiilor dintre rezultatele acestor măsurători şi factorii care le explică au permis definirea unui mare număr de aptitudini specifice cum ar fi: Continuarea