Studiu de specialitate – Aplicaţii ale metodelor activ-paricipative în orele de limba română la clasele primare

Autor: prof. înv primar Ioana Moiş
Şcoala Gimnazială ”Dr. Ilie Lazăr” Giuleşti, jud. Maramureş

Pedagogia modernă susţine şi recomandă utilizarea metodelor activ-participative, ca adevărate pârghii nu numai de educaţie, ci şi de socializare. În acest sens Jean Piaget (1972) arată că trecerea la metodele active a reprezentat o necesitate educativă obiectivă, apărută ca reacţie în special la progresele de ordin economic, tehnic, ştiinţific ale societăţilor.
Semnificaţia globală a metodelor active poate fi exprimată succint prin următoarele idei:
-Accentul pe finalităţi educaţionale;
-Statutul elevului de coparticipant activ în actul didactic;
-Relaţii democratice cadru didactic-elev;
-Structura flexibilă a conţinuturilor învăţării;
-Orientarea spre educaţia permanentă.
În continuare mă voi opri asupra câtorva metode active pe care le voi dezvolta. Continuarea