Factorii favorizanți ai adaptării școlare

Autor: prof. înv. preșcolar Biță Petruța Ancuța
Grădinița P.P. ”Prichindeii”, Giurgiu

În condițiile în care debutul școlar are loc la vârsta de 6 ani, odată cu începerea clasei pregătitoare, se impune ca adaptarea școlară să se analizeze din perspectivă interdisciplinară, psiho-pedagogică și medico-socială.
Adaptarea școlară depinde de interacțiunea permanentă a factorilor favorizanți care pot fi interni și externi: reușita școlară, acomodarea școlară la cerințele comunității școlare care se află în continuă schimbare, maturitatea școlară (atingerea unui anumit nivel de dezvoltare bio-psiho-socio-culturală), orientarea școlară adecvată resurselor interne (intelectuale-nonintelectuale) şi externe (cerințele familiei şi ale mediului social) existente sau aflate într-o anumită linie de evoluție.
Reușita școlară este o variabilă complexă prin intermediul căreia se exprimă adaptabilitatea copilului la sarcinile de tip școlar. Reușita elevului se evaluează în funcție de nivelul la care acesta desfășoară activitatea de învățare, fiind exprimată de multe ori prin sintagma ”randament școlar”. Reușita/nereușita elevului la învățătură este în funcție de exigența normelor școlare. Continuarea