Studiu de specialitate – Tendințe novatoare necesare actului didactic

Autor: prof. Alina Preduț
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, Turda

În secolul XXI, a apărut foarte pregnant necesitatea de adaptare la tehnologia modernă, de predare prin intermediul computerului, de utilizare a unor resurse de selectare a informației care să permită dezvoltarea gândirii și a creativității.
Metodele cele mai adecvate sunt alese în funcție de colectivul clasei de elevi pentru a forma comportamente, iar învățarea centrată pe elev este ce care duce la progres și motivează elevii spre a deveni independenți. Modul în care se pregătesc și învață elevii diferă foarte mult, iar descoperirea lor permite o abordare interdisciplinară. Posibilitatea de a crea filme, prezentări, desene, muzică și altele poate avea un rol important în stimularea elevilor spre noi descoperiri. Continuarea