Tema de casă între necesitate și obligativitate

Autor: prof. înv. primar Stanimir Cristina
Școala Gimnazială nr 19 ”Avram Iancu”, Timișoara

Având în vedere că de-a lungul timpului s-a ajuns în dese cazuri la efecte nedorite cum ar fi:
·surmenarea și stresarea copiilor
·conflicte familiale
·timp insuficient pentru manifestarea preocupărilor și înclinațiilor copiilor
·necesitatea apelării la meditatori
Recomandările în acest sens sunt de a reconsidera scopul, cantitatea și calitatea sarcinilor de lucru date ca temă. Recomandările pentru ciclul primar sunt ca temele să ocupe cât mai puțin din timpul copiilor și să se lucreze mai mult și mai eficient în sala de clasă.
Temele de casă sunt necesare pentru consolidarea cunoștințelor, responsabilizarea copilului, organizarea eficientă a timpului, exersarea tehnicilor de muncă intelectuală independentă.
Pentru a realiza aceste deziderate și pentru a evita aspectele menționate la începutul referatului, experiența didactică ne-a demonstrat că temele de casă sunt eficiente și agreate dacă:
·sunt prezentate atractiv, să stârnească dorința, plăcerea copilului de a o realiza
·sunt provocatoare pentru copii, duc la dorința de a demonstra că pot Continuarea