Strategia dezvoltării activităţii educative școlare şi extraşcolare

Autor: prof. înv. primar Dogaru Mioara
Liceul Pedagogic Matei Basarab – Slobozia / Ialomița

În orientarea modernă a şcolii o problemă importantă o constituie diversificarea procesului de învăţământ. Oricât de ingenioasă şi de ,,modernizată” – lecţia cu toate variantele ei – reprezintă un cadru organizatoric cu forme insuficiente privind cerinţele sporite pe care societatea contemporană le are faţă de şcoală. Lecţia singură nu poate asigura realizarea tuturor obiectivelor procesului de învăţământ. Activităţile organizate în afară de clasă şi şcoală, în toată diversitatea lor, sunt chemate să contribuie la pregătire elevilor şi au o valoare instructiv-formativă deosebită.
Procesul de învăţământ şi activităţile curriculare reprezintă doar o parte a educaţiei elevilor. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. Accentul cade din ce în ce mai mult asupra dobândirii instrumentelor cunoaşterii, pe adaptarea şcolii la nevoile tinerilor şi ale societăţii şi comunităţii din care aceştia fac parte. Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de agenţii acţiunii educaţionale. Continuarea