Consiliere și orientare vocaţională și profesională pentru absolvenţi

Autor: psiholog Mihai Adrian Păun

      Consilierea şi orientarea vocaţională/ profesională are un rol important pentru fiecare tânăr fie el absolvent de gimnaziu fie absolvent de liceu. La absolvenţii de gimnaziu consilierea şi orientarea vocaţională/profesională trebuie realizată din timp, tânărul trebuie informat cu privire la alegerea unui profil şi a liceului. Consilierul trebuie să aibă înainte o discuţie aprofundată cu tânărul absolvent care se afla în an terminal, discuţia cu tânãrul absolvent trebuie sã cuprindã: interesul pentru continuarea studiilor; interesul şi motivaţia pentru profilul ales, motivaţia este esenţială în activitatea psihică şi în  dezvoltarea personalităţii  a tânărului, este primul element cronologic al oricărei activităţi şi a vârstei, motivaţia contribuie la formarea şi consolidarea unor însuşiri ale personalităţii; interesul pentru formarea profesională continua şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.

În orientarea vocaţională/profesională a tânărului un rol important îl are comunicarea verbală cât şi nonverbală, comunicarea verbală este folosită în viaţa de zi cu zi, dar şi în relaţiile interumane mai  ales în procesul de îndrumare/orientare/consiliere. Comunicarea  facilitează comunicările delicate mai ales la vârste fragede şi permite folosirea unei game variate de exprimare a unui mesaj. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate, creând înţelesuri, aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Continuarea