Studiu de specialitate – Fenomenul absenteismului manifestat în clasa de elevi

Autor: prof. Rădulescu Gabriela Vilma
Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, București

Absenteismul şcolar este un fenomen ce a cunoscut o dinamică spectaculoasă în ultima perioadă de timp, fenomen ce apare atât în mediul urban şi în familiile sărace, cât şi în rândul elevilor ai căror părinţi le pot oferi un nivel satisfăcător de trai şi de studiu. Termenul desemnează tipul de comportament evazionist permanent ce exprimă o atitudine de dezinteres, de lipsă de motivaţie şi de încredere în educaţia şcolară. (C. Neamţu, Devianţa şcolară, 2003, p.194)
În acest sens, modalităţile de abordare a viitorului de către elevii absenteişti sunt explorate din ce în ce mai mult în afara şcolii, în mariaj şi angajare în câmpul muncii în ţară sau în strainătate. Continuarea

Studiu privind absenteismul şcolar în rândul elevilor colegiului tehnic „R F I”

Autor: prof. psiholog Călina Mihaela – Loredana
Colegiul Tehnic “Regele Ferdinand I”, Timişoara

ARGUMENT:

Având în vedere numărul mare de absenţe realizat de elevi în şcolar prezent, în primul semestru, precum şi necesitatea prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar, cabinetul de asistenţă psihopedagogică şi-a propus să realizeze o investigaţie în ceea ce priveşte problematica acestui fenomen care a cunoscut o dinamică spectaculoasă în ultimii ani.

Absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi este un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ. Absenteismul trebuie monitorizat, prevenit şi redus.

SCOP:

Scopul acestui studiu este unul constatativ şi vizează identificarea existenţei unei legături posibile între absenţele elevilor şi consecinţele acestora în privinţa actelor de predare-învăţare-evaluare desfăşurate în şcoală. Continuarea