Studiu de caz privind problema absenteismului în școală

Autor: prof. înv. primar Giurcă Violeta-Amelia
Școala Gimnazială Novaci / Structura Pociovalistea

Subiectul: P. R., 10 ani, este elev în clasa IV
Prezentarea cazului: P.R. are 10 ani și este elev în clasa a-IV-a. În clasa a III-a a fost considerat atât de către colegi, cât și de către profesori un elev cu rezultate mediocre la învățătură, dar care ar putea mult mai mult. Totuși pe atunci avea o evoluție constantă. Odată cu trecerea în clasa a IV-a situația elevului la învățătură s-a înrăutățit, înrăutățire care s-a datorat în mod deosebit absenței de la cursuri a copilului.
Istoricul evoluției problemei: Ambii părinți ai copilului sunt plecați în Spania, acesta împreună cu cei doi frați mai mici rămânând în grija bunicilor. Elevul a profitat de lipsa de cunoaștere și interes a bătrânilor față de problemele școlii și a început să lipseasca, manifestând totodată tulburări de comportament. Continuarea