Abordarea integrată a conţinuturilor – de la teorie la practică

Autor: prof. înv. primar Opriş Roxana
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sibiu

Fundamentare teoretică
Orice dascăl doreşte ca elevii săi să se descurce cât mai bine în viaţă, să ştie să îmbine toate cunoştinţele, abilităţile, deprinderile sale pentru a face faţă unei situaţii ivite în drumul său. Acesta este, de fapt, idealul educaţiei. Şcoala, prin toate conţinuturile, experienţele, activităţile în care îi implică pe elevi asigură un mediu propice dezvoltării capacităţilor esenţiale necesare viitorului adult.
Idealul educaţional reprezintă finalitatea educaţională de maximă generalitate; el defineşte „un model” sau tipul de personalitate solicitat de condiţiile sociale ale unei etape istorice, pe care educaţia trebuie să-l formeze în procesul desfăşurării ei.
Legea învăţământului din societatea noastră prevede faptul că „idealul educaţional al şcoli româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative”(Legea nr. 84, 1995, Bucureşti, 2000, p. 1). Continuarea