Rolul și necesitatea abilitățiilor matematice în educația elevilor

Autor: prof. Popovici-Diaconu Răzvan
Grupul Școlar Tehnic de Transporturi Căi Ferate Iași

Dezvoltarea şi formarea conceptelor matematice (număr, mulţime, funcţie etc.) este în strânsă conexiune cu dezvoltarea operaţiilor specifice gândirii: conceptele matematice sunt considerate în acest sens o categorie particulară a mulţimii conceptelor, operaţii mintale concentrate, iar eficienţa acestora este dată de gradul lor de funcţionalitate. Din perspectiva analizelor conceptual-abstracte, noţiunile matematice exprimă esenţialul şi generalul obiectelor şi fenomenelor din realitate şi sistematizează informaţiile necesare, distanţându-se de aspectele secundare, neesenţiale. Continuarea