Materiale acceptate

În vederea publicării în revistă acceptăm următoarele lucrări:

Articole didactice – lucrări științifice de sine stătătoare cu un grad de interes ridicat pentru domeniul educațional dar și pentru domeniile adiacente, care pot cuprinde:  activități, metode și strategii didactice, metodologii de cercetare specifice, exemple de bună practică, realități și noutăți educaționale etc.

Articole didactice originale – lucrări științifice de sine stătătoare cu un grad de interes ridicat pentru domeniul educațional dar și pentru domeniile adiacente, care pot cuprinde: activități, metode și strategii didactice, metodologii de cercetare specifice, exemple de bună practică, realități și noutăți educaționale, etc. în care autorul își prezintă contribuția originală adresată comunității educaționale.

Studii de specialitate – lucrări științifice de sine stătătoare sub forma unor prezentări ale unor cercetări teoretice combinate cu cercetări aplicative din domeniul specializării pe care autorul o predă.

Studii de caz – reprezintă una dintre metodele de a realiza o cercetare în domeniul științelor sociale, o analiză amănunțită a unei persoane sau a unui grup, în mod special ca model al unui fenomen medical, psihologic sau social. Un studiu de caz demonstrează modul în care problema a fost identificată, care dintre soluții a fost aleasă și evidențiază rezultatul final. Ca formă și conținut, un studiu de caz se împarte în 3 mari secțiuni, denumite în funcție de subiect și de domeniul de activitate:
– provocare / problemă / ipoteză
– abordare / soluție / implementare
– beneficiu / rezultat / finalizare

Proiecte educaționale / educative – reprezintă o încercare de conducere și coordonare a unui anumit număr de activități pentru atingerea unui obiectiv specific. În contextul nostru, proiectele educative sunt puse în aplicare de unitățile școlare, ca organisme care intenționează atingerea unor obiective ca:
– modalități de aplicare a unor programe de studii sau de filiere de învățământ;
– elaborarea sau înnoirea metodologiei generale sau a unor elemente metodice;
– realizarea de resurse pedagogice (audio-vizuale, informatice, media);
– conceperea unor dispozitive de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice;
– organizarea unor rețele de schimburi sau cooperare cu alte unități școlare din țară sau străinătate.
Proiectul este întotdeauna expresia unei politici: el vizează ca prin intermediul unui ansamblu de acțiuni să producă o „transformare”. El implică resurse umane (actori ai transformării), resurse materiale și resurse financiare și se desfășoară într-un context spațio-temporal particular.

AICI GASITI EXEMPLE DE MATERIALE PUBLICATE

Materiale publicate doar pe site, cu condiția să fiți deja autor în revista tipărită:

Creații originale ale cadrelor didactice (publicate doar online) – poezii, eseuri, fragmente de proză, ghicitori etc. (cu condiția să fiți autor de articol/studiu/proiect educativ).

*Proiecte didactice / de lecție (publicate doar online) – proiectarea unei secvențe didactice (plan de lecție), pentru care nu percem taxă (cu condiția să fiți autor de articol/studiu/proiect educativ). Proiectele trebuie să cuprindă anexe, fișe, șabloane, lucrările model! Aveți AICI un model.

*Creațiile copiilor (publicate doar online) – poezii, compuneri, desene, felicitări, fotografii sau colaje realizate de copii, pentru care nu percem taxă (cu condiția să fiți autor de articol/studiu/proiect educativ)

Nu mai acceptăm spre publicare materiale din domeniul Religiei sau materiale ale autorilor care nu (mai) profesează în domeniul educației!

Plagiatul 
Având în vedere utilizarea pe scară largă a redactării computerizate şi a utilizării tehnologiilor Web pentru stocare, prezentare şi căutare, autorii sunt tentaţi să utilizeze abuziv operaţiile “Copy-Paste” şi astfel să realizeze voluntar sau involuntar ceea ce se numeşte plagiat. Constituie plagiat:

  • preluarea unui text al unui alt autor, fără utilizarea ghilimelelor şi a trimiterilor bibliografice;
  • prezentarea unui citat dintr-un text al altui autor ca parafrază (repovestirea ideii sau a argumentului unui autor), fără utilizarea semnelor convenţionale de citare (ghilimele şi trimiteri bibliografice);
  • preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea topicii, a unor expresii din cuprinsul său şi/sau inversarea unor paragrafe, capitole etc;
  • compilaţia de fragmente din mai multe surse, fără trimiteri bibliografice clare la textele sursă;
  • utilizarea excesivă a altor surse, în detrimentul propriului aport.

Coordonator,
prof. Maria-Antoaneta Onel
Redactori:
prof. Simona Nicolae
prof. George Vasiliu