Materiale acceptate

În vederea publicării în revistă acceptăm următoarele lucrări:

Articole didactice – lucrări științifice de sine stătătoare cu un grad de interes ridicat pentru domeniul educațional dar și pentru domeniile adiacente, care pot cuprinde:  activități, metode și strategii didactice, metodologii de cercetare specifice, exemple de bună practică, realități și noutăți educaționale etc.

Articole didactice originale – lucrări științifice de sine stătătoare cu un grad de interes ridicat pentru domeniul educațional dar și pentru domeniile adiacente, care pot cuprinde: activități, metode și strategii didactice, metodologii de cercetare specifice, exemple de bună practică, realități și noutăți educaționale, etc. în care autorul își prezintă contribuția originală adresată comunității educaționale.

Articole publicitare – formă modernă de a face publicitate produselor (oferte de cărți, manuale, oferte de produse sau programe educaționale) și serviciilor, fiind foarte importante pentru notorietatea afacerii dumneavoastră. Multe sondaje și cercetări au arătat că cititorii au mai mare încredere într-un editorial sau articol publicitar, decât într-o reclamă.

Studii de specialitate – lucrări științifice de sine stătătoare sub forma unor prezentări ale unor cercetări teoretice combinate cu cercetări aplicative din domeniul specializării pe care autorul o predă.

Studii de caz – reprezintă una dintre metodele de a realiza o cercetare în domeniul științelor sociale, o analiză amănunțită a unei persoane sau a unui grup, în mod special ca model al unui fenomen medical, psihologic sau social. Un studiu de caz demonstrează modul în care problema a fost identificată, care dintre soluții a fost aleasă și evidențiază rezultatul final. Ca formă și conținut, un studiu de caz se împarte în 3 mari secțiuni, denumite în funcție de subiect și de domeniul de activitate:
– provocare / problemă / ipoteză
– abordare / soluție / implementare
– beneficiu / rezultat / finalizare

Proiecte educaționale / educative – reprezintă o încercare de conducere și coordonare a unui anumit număr de activități pentru atingerea unui obiectiv specific. În contextul nostru, proiectele educative sunt puse în aplicare de unitățile școlare, ca organisme care intenționează atingerea unor obiective ca:

– modalități de aplicare a unor programe de studii sau de filiere de învățământ;
– elaborarea sau înnoirea metodologiei generale sau a unor elemente metodice;
– realizarea de resurse pedagogice (audio-vizuale, informatice, media);
– conceperea unor dispozitive de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice;
– organizarea unor rețele de schimburi sau cooperare cu alte unități școlare din țară sau străinătate.
Proiectul este întotdeauna expresia unei politici: el vizează ca prin intermediul unui ansamblu de acțiuni să producă o „transformare”. El implică resurse umane (actori ai transformării), resurse materiale și resurse financiare și se desfășoară într-un context spațio-temporal particular.

AICI GASITI EXEMPLE DE MATERIALE PUBLICATE

NOU! Creații originale ale cadrelor didactice – poezii, eseuri, fragmente de proză, ghicitori etc. (se percepe aceeași taxă ca pentru un articol didactic)

*Proiecte didactice / de lecție (publicate doar online) – proiectarea unei secvențe didactice (plan de lecție), pentru care nu percem taxă (cu condiția să fiți autor de articol/studiu/proiect educativ). Proiectele trebuie să cuprindă anexe, fișe, șabloane, lucrările model! Aveți AICI un model.

*Creațiile copiilor (publicate doar online) – poezii, compuneri, desene, felicitări, fotografii sau colaje realizate de copii, pentru care nu percem taxă (cu condiția să fiți autor de articol/studiu/proiect educativ)

Nu mai acceptăm spre publicare materiale din domeniul Religiei sau materiale ale autorilor care nu (mai) profesează în domeniul educației!

Plagiatul 
Având în vedere utilizarea pe scară largă a redactării computerizate şi a utilizării tehnologiilor Web pentru stocare, prezentare şi căutare, autorii sunt tentaţi să utilizeze abuziv operaţiile “Copy-Paste” şi astfel să realizeze voluntar sau involuntar ceea ce se numeşte plagiat. Constituie plagiat:

  • preluarea unui text al unui alt autor, fără utilizarea ghilimelelor şi a trimiterilor bibliografice;
  • prezentarea unui citat dintr-un text al altui autor ca parafrază (repovestirea ideii sau a argumentului unui autor), fără utilizarea semnelor convenţionale de citare (ghilimele şi trimiteri bibliografice);
  • preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea topicii, a unor expresii din cuprinsul său şi/sau inversarea unor paragrafe, capitole etc;
  • compilaţia de fragmente din mai multe surse, fără trimiteri bibliografice clare la textele sursă;
  • utilizarea excesivă a altor surse, în detrimentul propriului aport.

Coordonator,
prof. Maria-Antoaneta Onel
Redactori:
prof. Simona Nicolae
prof. George Vasiliu