Top 2-3 – PROIECT EDUCAŢIONAL „MIŞCARE ŞI ALIMENTAŢIE SĂNATOASĂ – ECUAŢIA VIEŢII” (Nr. 14/mai 2012)

Autor: prof. Daniela Mioara Chisăliţă
Grădiniţa PP Nr 23 „Cuore”, Botoşani

ARGUMENT

Societatea de consum ne pune la dispoziţie o gamă variată de alimente unele mai nocive decăt altele care adesea atentează grav la sănătatea noastră. Obiceiurile alimentare defectuoase precum şi lipsa mişcării pot conduce in timp la obezitate si de ce nu la boli grave. Grădiniţa ca prim contact educativ instituţional al copilului are menirea de a forma deprinderi si a educa preşcolarul în vederea formării unui stil de viaţă sănatos. Continuarea

Top 2-2 – PROGRAMUL ZILNIC AL ACTIVITĂȚILOR ELEVILOR (Nr. 17/august 2012)

Autor: prof. înv. primar Antoaneta Onel
Școala cu cls. I-VIII, Sagna, Neamț 

Activitatea elevului trebuie riguros organizată, supravegheată şi controlată. Statutul de şcolar al copilului impune o nouă distribuire a timpului său. Se va restrânge astfel timpul de joacă şi se vor introduce unele obligaţii de natură intelectuală.

Prezentarea unui posibil program zilnic al elevului este necesară mai ales în şcolile din mediul rural pentru educarea ,,mentalităţii” părinţilor. Continuarea

Top 2-1 IMPORTANŢA STUDIERII LIMBII ROMÂNE (Nr. 16/iulie 2012 )

Autor: prof. Becheru Ramona Florentina
Grup Şcolar Ferdinand I Rm. Vâlcea

Limba română constituie principalul obiect de studiu în procesul de învăţământ. Studierea limbii române în şcoală prezintă o importanţă inestimabilă, deoarece limba română este expresia cea mai cuprinzătoare a fiinţei naţionale a poporului român, ea identificându-se cu existenţa milenară a acestui popor, cu modul lui particular de a înţelege existenţa, cu momentele istorice cruciale prin care a trecut, cu bucuriile şi tristeţile trăite din plin într-un spaţiu geopolitic destul de vitreg, cum spunea poetul: „Limba noastră-i o comoară / În adâncuri înfundată, / Un şirag de piatră rară / Pe moşie revărsată. / Limba noastră-s vechi izvoade, / Povestiri din alte vremuri / Şi cetindu-le-nşirate, / Te-nfiori adânc şi tremuri”. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ.

În ciclul primar importanţa limbii române ca disciplină şcolară capătă dimensiuni noi, determinate de faptul că această disciplină urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii, cât şi învăţarea unor tehnici sau instrumente ale muncii intelectuale care asigură dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului precum şi succesul în întreaga evoluţie viitoare. Continuarea

Topul articolelor (2)

Continuăm topul celor mai citite articole. Primele 3 materiale (exceptând materialele din topul anterior) vor fi republicate în întregime.

2015-01-09 to Astăzi

Titlu Vizualizări
Acasă / Arhive More stats 99,090
Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ More stats 8,917
Proiecte de lecție More stats 8,327
Eminescu și Ion Barbu – paralelă literară More stats 8,177
Călătorie, aventură – în spațiul literaturii române More stats 5,507
CONDIȚII DE PUBLICARE More stats 5,264
Clasele P-IV More stats 4,987
Importanţa studierii limbii române More stats 4,727
Programul zilnic al activităților elevilor More stats 3,320
Proiect educaţional „Mişcare şi alimentaţie sănatoasă – ecuaţia vieţii” More stats 2,320
Clasele V-VIII More stats 2,317
Importanța transmiterii de tradiții și obiceiuri populare More stats 2,208
Studiu de specialitate: Colaborarea familie – şcoală More stats 2,147
Turul galeriei – o metodă de învăţare centrată pe elev utilă în cadrul orelor de matematică More stats 2,136

Top 1-3 Călătorie, aventură – în spațiul literaturii române (nr. 23/februarie 2013)

Autor: prof. Alina Iftime
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța

Călătoria şi aventura au fascinat dintotdeauna spiritual uman. Explorând spaţii necunoscute sau tărămuri imaginare, omul a trăit prin călătorie experienţele cunoaşterii altor lumi, descoperirea altei vieţii şi asemănarea propriei identităţi.
Motivul „călătoriei” este un motiv recunoscut al literaturii universale, respectiv al literaturii române, el fiind prezent din cele mai vechi scrieri în arii geografice diferite, căci însăşi călătoria juca un rol însemnat în viaţa oamenilor (ex. „Epopeea lui Ghilgameş”, epopeele lui Homer – “ Iliada”, “Odiseea”).
Motivul „călătoriei”, al drumului, cu adânci semificaţii privind destinul unor personaje, se întalneşte în literatura română în capodopere ca „Balta-Albă” de V. Alecsandri, „Povestea lui Harap-Alb” de I. Creangă, „Luceafarul” de M. Eminescu, „Noapte de decemvrie” de Al. Macedonski, „Baltagul” de M. Sadoveanu.
Parcurgerea detaliată a lecturilor, a determinat stabilirea urmatoarelor modalităţi de abordare a călătoriei în textul literar românesc: Continuarea

Top 1-2 Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv-educativ (nr. 16/iulie 2012)

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va înteprinde , rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluări.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Continuarea

Top 1-1 Eminescu și Ion Barbu – paralelă literară (nr. 15 /iunie 2012)

Autor: prof. Crina Salnicean
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Baia Mare

Am ales spre analizã comparativã douã texte literare studiate, precum: ”Luceafãrul” de M.Eminescu și “Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu.
Cele douã creații poetice prezintã atât asemãnãri , cât și deosebiri. De remarcat sunt elementele comune celor douã texte literare, și anume: încadrarea în genul epic prin narațiunea cu caracter alegoric, prin prezența personajelor-măști, prin relatare la persoana a treia, prin îmbinarea descrierii cu dialogul. Un alt element comun este tema: incompatibilitatea dintre douã lumi, aspirația spre un ideal absolut, nefericirea geniului, iubirea imposibilã. De asemenea, actanții fac parte din regnuri diferite, din lumi diametral opuse: luceafãrul – planul universal-cosmic, fațã de împãrat – planul uman-terestru; riga Crypto – regnul vegetal, iar lapona- regnul animal.
Creația barbianã a fost consideratã de criticã literarã, și pe bunã dreptate, “un Luceafãr întors”, deoarece idila dintre regele-ciupercă și lapona se realizeazã în visul fetei, acesteia îi sunt adresate trei chemări-descântec, incantații magice, tentațiile lumii terestre urmate de refuzurile fetei, iar în finalul poemelor personajul inferior își gãsește perechea, în timp ce personajului cu aspirații superioare îi este dat sã trãiascã singur și nefericit, în cãutarea iubirii sau a cunoașterii absolute. Continuarea

Topul articolelor (1)

Inaugurăm o nouă categorie: Topul articolelor. Aici intră doar materialele (articole/studii/proiecte) publicate de autori de-a lungul timpului în ordinea vizualizărilor. Începem azi cu topul pe durata unui an, urmând să publicăm apoi trimestrial sau chiar lunar un top al articolelor. Primele 3 articole vor fi republicate pe site în întregime, nu doar fragmente.

2014-11-02 to Astăzi

Titlu Vizualizări
Acasă / Arhive More stats 101,148
Proiecte de lecție More stats 7,977
Eminescu și Ion Barbu – paralelă literară More stats 7,955
Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ More stats 7,729
CONDIȚII DE PUBLICARE More stats 5,370
Călătorie, aventură – în spațiul literaturii române More stats 5,307
Clasele P-IV More stats 4,998
Importanţa studierii limbii române More stats 4,624
Programul zilnic al activităților elevilor More stats 3,318
Clasele V-VIII More stats 2,325
Proiect educaţional „Mişcare şi alimentaţie sănatoasă – ecuaţia vieţii” More stats 2,279
Turul galeriei – o metodă de învăţare centrată pe elev utilă în cadrul orelor de matematică More stats 2,156
Clasele IX-XII More stats 2,060
Studiu de caz privind gestionarea unei situaţii de criză – inadaptarea şcolară More stats 2,042
Studiu de specialitate: Colaborarea familie – şcoală More stats 1,918
Educaţia formală, nonformală şi informală More stats 1,879
Excursia tematică – o formă de învăţare More stats 1,865
Materiale acceptate More stats 1,795
Studiu de specialitate – Stilistica negaţiei More stats 1,733
Rolul întâlnirii de dimineaţă în activitatea zilnică a preşcolarilor More stats 1,726
Educaţia fizică – sursa de energie a copiilor preşcolari More stats 1,660
Amenajarea spaţiului educaţional – condiţie esenţială a reuşitei procesului educativ în grădiniţa de copii More stats 1,645
Rolul educaţiei în formarea personalităţii elevului More stats 1,635
Jocuri didactice pentru preşcolari More stats 1,571
Importanța transmiterii de tradiții și obiceiuri populare More stats 1,550
Predarea tradiţională sau modernă? More stats 1,535
Starea de amorţire şi hibernarea – adaptări comportamentale ale animalelor la scăderea temperaturii More stats 1,521
Metoda didactică între tradiţional și modern More stats 1,485
Studiu de specialitate: Psihologia traumei – studiu de caz More stats 1,477
Stimularea creativității artistice a copiilor preșcolari prin tehnicile de lucru More stats 1,436
Studiu de specialitate: Abordarea şi rezolvarea unui conflict şcolar prin comunicare didactică eficientă More stats 1,369
Studiu de specialitate – Impactul pozitiv al activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității elevului More stats 1,339
Studiu de specialitate privind folosirea jocurilor de spargere a gheţii More stats 1,329
Activităţile extracurriculare – modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor More stats 1,302
Studiu de specialitate – Semnele de punctuaţie -justificări sintactice şi stilistice More stats 1,241
Numere More stats 1,200
Povestirea – un mijloc instructiv-educativ cu eficienţă în grădiniţa de copii More stats 1,193
Rolul și importanța educației pentru sănătate în grădinița de copii More stats 1,161
Despre O.D. More stats 1,152
Rolul educației plastice în formarea personalității copilului preșcolar More stats 1,129
Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în Grădiniţa „Voinicel” More stats 1,080
Studiu de caz – Elev cu dificultăți de învățare More stats 1,060