Studiu – Autentic sau kitsch în riturile de trecere din comunităţile rurale din Maramureşul istoric

Autor: prof. Soponar Dora,
Liceul Teoretic”Ioan Buteanu”, Şomcuta Mare

Ritualul este conservator, dar şi sensibil la schimbare. “Ciclul ritual oferă un cadru instituţional în care preocupările de fiecare zi, legate de aspectele fundamentale ale vieţii şi morţii, precum şi însemnătatea lor existenţială pot fi reprezentate public. Aşadar, ciclul ritual este un context prin care pot fi explorate schimbările mediului social economic şi politic.” Aceste schimbări şi-au pus amprenta asupra ciclului ritual, mai ales asupra naşterii şi a nunţii, înmormântarea păstrează încă caracteristicile ritului. Astfel, în ceea ce priveşte obiceiurile legate de naştere, acestea s-au pierdut, păstrându-se doar o parte dintre ele. Modul tradiţional de aflare a sexului copilului ce urma să se nască a fost înlocuit de unul modern, şi anume ecograful. Actantul principal în cadrul naşterii – moaşa şi obiceiul moşitului s-au pierdut odată cu apariţia maternităţilor unde nasc acum femeile din comunităţile rurale. În locul scutecelor făcute din gatiile tatălui, copilul este îmbrăcat acum cu costumaşe cumpărate de la magazin sau primite în dar la botez sau cu alte ocazii. La fel s-a întâmplat şi cu pătuţul şi scaunul de mers din lemn, care au fost înlocuite cu cărucioare şi scaune de mers moderne. Se mai păstrează ceremonialul religios al botezului, cel laic este păstrat şi el dar cu unele modificări. Mâncăruri tradiţionale servite cu acest prilej au fost fie înlocuite cu alte reţete aduse de la oraş, fie li s-au adăugat feluri noi. Astfel, după moda preluată de la restaurante, masa începe acum cu un aperitiv rece care cuprinde chiftele, şniţele, brânză, salam, legume, etc., se mai pregătesc încă câteva feluri de prăjituri, reţete noi aduse din alte părţi. Locul ceteraşilor care cântau la botejune a fost luat de casetofoane, pikc-up-uri, combine muzicale, radio-uri, etc. Pe lângă muzica tradiţională se ascultă muzică disco, dance, manele, etc. Darurile s-au schimbat şi ele, jumătatea de litru de horincă care se aduna la botez a fost înlocuită fie cu bani, fie cu lucruri necesare pentru nou-născut (haine, biberoane, scutece de unică folosinţă, cărucioare). Continuarea

Studiu privind orientarea şcolară şi profesională în şcoala românească

Autor: prof. Soponar Dora,
Liceul Teoretic “Ioan Buteanu”, Şomcuta Mare

În contextul prefacerilor de la nivel socio-politic, intern şi european,    consilierea, în şcoală, constituie unul dintre cele mai importante instrumente de flexibilizare a factorilor educaţionali, menite să atenueze posibilele dezechilibre, să valorifice potenţe şi să responsabilizeze adaptarea dinamică a adolescenţilor la viaţa şcolară şi ulterior la inserţia lor în socialul naţional şi universal.

Consilierea şi orientarea şcolară (COŞ) este astăzi tot mai mult înţeleasă ca o activitate complexă, indispensabilă vieţii adolescentului. Adolescentul nu are încă identitate, el este în căutarea şi în formarea sinelui. COŞ îl ajută să conştientizeze unicitatea sa, să şi-o accepte şi să şi-o asume. Dacă nu ştie să se înţeleagă şi să se accepte, adolescentul poate avea probleme de conflict interior acerb, să se revolte contra modelelor pedagogice şi tipurilor instituţionale; ca răspuns la incapacitatea de adaptare, acesta poate să-şi piardă sensul valoric şi echilibrul emoţional, să refuze să accepte norme şi valori, fapt care conduce la o stare de insecuritate; să refuze de a se accepta pe sine, pentru că nu i s-a dezvoltat o imagine pozitivă despre sine.

Orientarea şcolară se iniţiază cu scopul de a-l dirija/canaliza pe adolescent spre o evoluţie în domeniul în care demonstrează aptitudini. După ce iniţial, profesorul i-a depistat tipurile de inteligenţă (creativă, logică, matematică) . El are oportunitatea să observe constant şi continuu la elev atât comportamentul cât şi nivelul cognitiv.

Prin urmare, cadrul didactic este prima persoană care ia contact cu nevoile elevului (ceea ce ţine de stadiul primar), care ulterior se transformă în trebuinţe (ceea ce ţine de nivelul evoluat) şi în funcţie de gravitatea acestora să decidă care este persoana cea mai competentă pentru a soluţiona, ameliora sau corecta situaţia. Elevul poate să-şi canalizeze energiile spre ceva care îl poate propulsa în variatele tipuri de relaţii şi contexte pe care le presupune educaţia: olimpiade, concursuri, cercuri de creaţie etc. Continuarea

Numărul 8 / noiembrie 2011:

 

data apariției: 20 noiembrie 2011

Pentru numărul 9 / decembrie 2011, puteți trimite articolele până pe 15 decembrie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 10 al revistei, respectiv numărul pe luna ianuarie 2012.

Studiu de specialitate: The European Union

Autor: prof. Popescu Mihaela,
Colegiul Tehnic Mătăsari, Gorj

The European Union, or EU, describes itself as a family of democratic European countries, committed to working together for peace and prosperity. It is not a federation like theUnited States. Nor is it simply an organization for co-operation between governments, like the United Nations. The European Union is, in fact, unique. The countries that make up the European Union remain independent sovereign nations, but they pool their sovereignty in order to gain a strength and world influence none of them could have on their own. Pooling sovereignty means, in practice, that the member states delegate some of their decision-making powers to shared institutions they have created, so that decisions on specific matters of joint interest can be made democratically at European level.

The Treaty on European Union, signed atMaastricht in 1991, formally established the European Union as the successor to theEuropean Economic Community. It laid the basis for further forms of cooperation in foreign and defense policy, in judicial and internal affairs, and in the creation of an economic and monetary union – including a common currency. Since 1958, European Union has enlarged six times to the current 27 member states: Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Denmark, Ireland, UK, Greece, Portugal, Spain, Austria, Finland, Sweden, Cyprus, CzechRepublic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania.

Nowadays, it is the new Lisbon Treaty signed by all 27 member states  which will make the changes needed for an European Union of 27 to work more effectively. It will allow the EU to move on from debating institutional changes and focus on issues which matter to citizens: energy security, organised crime and terrorism, globalisation, further enlargement and making Europe’s voice more effective internationally. Continuarea

Chestionare

Autor: Mihaela Onel
sociolog

1. Chestionarul lui Proust

Proust a fost rugat să completeze un chestionar la două evenimente sociale: unul când avea 13 ani, cel de-al doilea la 20 de ani. El nu a inventat acest chestionar, pur şi simplu el a fost persoana extraodrinară care a răspuns la el. La aniversarea unei prietene, Marcel, care avea pe atunci 13 ani, a fost rugat să răspundă la o serie de întrebări ce erau scrise într-un caiet special pentru acel eveniment. Fascinant la acest chestionar este faptul că era considerat un amuzament pentru cei de vârsta lui Proust de atunci. Şapte ani mai târziu, Proust a fost rugat, la un alt eveniment social, să completeze alt chestionar cu întrebări asemănătoare.

  1. Principala mea trăsătură:
  2. Calitatea pe care doresc să o întâlnesc la un barbat:
  3. Calitatea pe care o prefer la o femeie:
  4. Ce preţuiesc cel mai mult la prietenii mei:
  5. Principalul meu defect: Continuarea

Numărul 4 / iulie 2011:

data apariției: 25 iulie 2011

Pentru numărul 5 / august 2011, puteti trimite articolele până pe 15 august! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 6 al revistei, respectiv numărul pe luna septembrie.

Studiu asupra riscului de devianță în mediul școlar

Autor: prof. Matache Irina
Școala cu cls. I-VIII Nr. 19 Ploiești

Descrierea rezultatelor obţinute în urma cercetării
OB1.Evidenţierea atitudinii faţă de şcoală, profesori şi procesul educativ
Atitudinea faţă de profesori şi activitatea şcolară în general, cu implicaţiile ei are două componente. Pe de-o parte există o raportare iniţială a elevului vis-a-vis de cele menţionate, pe care o vom numi atitudine directă, iar pe de altă parte există modul în care elevii percep reacţiile profesorilor (atitudine inversă). Cele două componente interacţionează între ele, determinând o imagine globală a modului în care valorizează elevul procesul educativ, cadrele didactice, etc. (pe care o vom numi atitudine generală). Primul dintre obiectivele operaţionale ale studiului a fost transpus în mai mulţi indicatori, prezenţi în chestionar:

Pentru măsurarea atitudinii directe:
S-a întâmplat vreodată să nu vrei să mergi la şcoală? / Ai absentat vreodată de la şcoală?/ Ai fost vreodată ameninţat cu corigenţa? / Ai rămas vreodată repetent?
Pentru măsurarea atitudinii inverse:
S-a întâmplat vreodată să-ţi fie teamă să mergi la şcoală pentru că nu ţi-ai făcut temele?
Atunci când îţi faci temele, profesorii te laudă pentru acest lucru? / La şcoală se întâmplă să fii pedepsit? / La şcoală ţi se spune că eşti obraznic,indisciplinat sau alte lucruri asemănătoare?
În continuare, vom analiza pe rând răspunsurile la aceste întrebări, Continuarea

Importanţa relaţiilor interpersonale în educaţie

Autor: prof Opriș Doina
Grădiniţa cu P.P.  Nr. 22   Braşov  

Prin esenţa sa, omul este o fiinţă socială, el este produsul împrejurărilor sociale şi totodată are capacitatea de a influenţa şi determina împrejurările. Omul nu poate trăi singur, izolat, rupt de ceilalţi oameni. Dimpotrivă, el se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte permanent relaţii cu cei din jurul său. Existenţa umană este greu de conceput în afara relaţiilor sociale. Numai că aceste relaţii sociale sunt multiple, variate şi acţionează în planuri diferite. Ele se întind de la relaţia de simpatie dintre două persoane, de la cea de rudenie sau vecinătate, până la relaţiile economice, obiective, specifice unei orânduiri sociale, unui anumit timp istoric. Printre acestea un loc aparte îl ocupă relaţiile interpersonale care pot fi considerate ca reprezentând un caz particular al relaţiilor sociale. Ele sunt legături psihologice, conştiente şi directe între oameni.

Relaţiile interpersonale pot fi considerate ca reprezentând un fel de „aliaje”, de „mixturi” între social şi psihologic, între obiectiv şi subiectiv. Ele sunt sociale (deci şi obiective) prin faptul că au loc şi depind de contextele sociale în care trăiesc indivizii; sunt psihologice (obiective) prin aceea că  iniţiatorul şi purtătorul lor este omul cu psihologia lui proprie. Continuarea

Numărul 2 / mai 2011:


data apariției: 23 mai 2011

Pentru numărul 3 / iunie 2011, puteti trimite articolele până pe 10 iunie 15 iunie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 4 al revistei, respectiv numărul pe luna iulie.

Moartea socială

Autor: Mihaela Onel
sociolog

Pe parcursul vieţii stabilim relaţii cu diferite persoane cu care venim în contact. Unele din aceste relaţii devin legături stabile, pline de sentimente, ce pot dura ani de zile, alte relaţii sunt doar pasagere sau formale cu scopul vădit de a obţine o funcţie socială. Continuarea