Selecția resurselor umane la nivelul unei unități școlare

Autor: prof. Dorneanu Vasile
Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, Pipirig, jud. Neamț

Performanţa unei unităţi de învăţământ depinde, în cea mai mare parte, de performanţa resurselor umane pe care le deţine, iar managerii unei astfel de organizaţii trebuie să-şi asume responsabilităţi specifice în raport cu aceste resurse. În acest sens, managementul resurselor umane trebuie să ţină cont de: utilizarea optimă a potenţialului uman existent, investiţie în dezvoltarea resurselor umane, estimarea necesarului de competenţe pentru intervalul următor.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, managementul resurselor umane îşi propune dezvoltarea şi eficienţa unor domenii precum: atragerea resurselor umane necesare, dezvoltarea resurselor umane existente, motivarea lor, menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor organizaţionale. O bună gestionare a acestor resurse este esenţială pentru succesul pe orice plan al organizaţiei. Continuarea

Studiu de specialitate – Știm cum să folosim internetul?

Autor: prof. dr. Cănăvoiu Ana-Maria
Școala Gimnazială Nr 156, București

Studiul de față pleacă de la datele statistice ale NCGM (Net Children Go Mobile) oferite de EU Kids Online, care din 2006 raportează o serie de riscuri la care sunt supuși copiii în folosirea internetului. La acest studiu au participat Belgia, Danemarca, Irlanda, Italia, Portugalia, România și Marea Britanie. Datele statistice ale acestui raport arată că în România, 6 din 10 copii accesează internetul din camera lor, pentru că au posibilitatea și li se permite acest lucru de către părinți. Proporția copiilor care folosesc la școală un dispozitiv personal pentru a accesa internetul este dublă față de proporția celor care folosesc zilnic dotarea școlilor pentru acest lucru.
În ceea ce privește site-urile de socializare, lucrurile sunt mai îngrijorătoare deoarece 8 din 10 copii au un profil pe diverse site-uri de socializare și 18% dintre ei acceptă toate cererile de prietenie pe care le primesc (un procent dublu față de eșantionul european). Continuarea

Studiu de specialitate – Artă populară – Obiceiuri de iarnă

Autor: prof. ing. Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul „Alexandru cel Bun”, Botoșani

calutDragă cititor,
Dacă paşii te poartă în nordul Moldovei, ţinut încărcat de legendă şi istorie, cutează a poposi şi în satul Băluşeni, judeţul Botoşani. La 22 km de Botoşani.
Zona folclorică a satului Băluşeni insuficient explorată până azi, este destul de bogată în ceea ce privesc obiceiurile de iarnă. Sărbătoarea „Anului nou” se înscrie ca o notă distinctă a tradiţiilor în prezent. Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou sunt prezentate datini şi obiceiuri trecute cu grijă de la o generaţie la alta.
Jocul de căiuţi, capre, urşi asigură sărbătoririi o adevărată paradă ca fantezie populară. Demne de menţionat sunt şi colindele – materiale de mare frumuseţe, ce prevestesc „Naşterea Mântuitorului”, conţinând urări, pilduiri către cel colindat. Versurile au conţinut religios din care se desprind idei filozofice şi mature. Aceste trăiri religioase sunt prezentate şi în obiceiurile de iarnă a localităţii. Continuarea

Common interview Q&A

Autor: prof. Vintilă Ovidiu
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești

Almost everyone has found themselves in the situation of taking a job interview. There are a lot of questions to be answered and a lot of stress to undergo. Sometimes the company or organization requires the candidate to take the interview in English as the position implies the need to know this language. Review these typical interview questions for any school graduate and think about how you would answer them. Read the questions listed; you will also find some strategy suggestions with it. I hope this article would be of great help for those who have to answer job questions in English.
1. Tell me about yourself:
The most often asked question in interviews. You need to have a short statement prepared in your mind. Be careful that it does not sound rehearsed. Limit it to work-related items unless instructed otherwise. Talk about things you have done and jobs you have held that relate to the position you are interviewing for. Start with the item farthest back and work up to the present. Continuarea

Studiu de specialitate – Clasa de elevi – grup social

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1. Introducere
Clasa de elevi este un grup social mic, reunind un număr restrâns de membri (de regulă până la douăzeci şi cinci) între care există relaţii vii, de tipul „faţă în faţă”. Sub aspect funcţional clasa de elevi este un grup de muncă, unit prin activităţi şi scopuri comune. În virtutea continuităţii în asociere şi a nevoii de conlucrare pentru îndeplinirea sarcinilor comune, între membrii grupului se stabilesc relaţii interindividuale, se constituie structuri formale şi informale, se detaşează lideri, formali şi informali, se conturează şi se exercită roluri şi responsabilităţi.
2. Caracteristicile grupului şcolar
La fel ca toate grupurile sociale mici, grupul clasă de elevi are o serie de caracteristici generale. Astfel: consensul, anumite atitudini asemănătoare în grup; conformismul, respectarea normelor de grup; autoorganizarea, prin care grupul sau înşişi membrii acestuia îşi stabilesc şi-şi asumă funcţiile pe care le au de îndeplinit, se angajează şi realizează sarcina; coeziunea, unitatea grupului; eficienţa în îndeplinirea sarcinilor comune; controlul asupra membrilor săi; stratificarea, ierarhizarea statutelor; permeabilitatea, cooptarea altor membri şi acceptarea lor; flexibilitatea, capacitatea de a manifesta comportamente variate, opusă rigidităţii şi stereotipiei; omogenitatea, similaritatea psihologică şi socială a membrilor săi; tonul hedonic, plăcerea apartenenţei la grup; intimitatea, gradul de apropiere psihologică între membrii săi; forţa; participarea; stabilitatea. Continuarea

Ce reprezintă analiza SWOT?

Autor: prof. Csaba Csintalan
Școala Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu, Satu Mare

Analiza SWOT reprezintă un instrument de cercetare foarte utilizat în aproape toate companiile, organizațiile, dar mai ales în cadrul instituțiilor școlare indiferent de nivelul de educare. Scopul analizei SWOT reprezintă realizarea unui plan strategic pentru problemele conturate ca fiind existente, prin găsirea de soluții posibile de către un grup de indivizi din cadrul organizației sau instituției școlare în cazul nostru prin luarea în considerare a factorilor interni și externi care pot pune bazele unei așa numite schimbări organizatorice instituționale.
Analiza SWOT reprezintă luarea unor decizii privind viitoarele strategii instituționale, stabilirea obiectivelor strategice, a modului de atingere a obiectivelor prin strategiile aplicabile pe plan intern, instituțional și cel extern, pentru găsirea de soluții viabile pe ternem mediu și lung. Continuarea

Promovarea siguranţei pe internet

Autor: prof. ing. Omer S. Sevinci
Colegiul Tehnic de Marină “A.I.Cuza”- Constanţa 

S-a constatat că noile tehnologii pot deveni, în cazul în care nu sunt utilizate cu măsură, adevăraţi inamici. In ceea ce priveşte internetul poate fi o cale prin care tinerii pot fi atraşi în nenumărate capcane. Sunt cifre cutremurătoare la nivelul întregii lumi care întăreşte această afirmaţie: dintre imaginile de pedo-pornografie de pe internet, 86% dintre copii au sub 10 ani – în general fetiţe şi din ce in ce mai mulţi băieţi; de asemenea, 14% dintre imagini sunt cu copilaşi sub 2 ani.

In urma unor sondaje efectuate on-line în 2007, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet a dat publicităţii cifre alarmante: 85% dintre tineri care navighează pe internet iniţiază conversaţii cu străinii, 20% dintre ei işi dau informaţiile pe internet (date personale, nume, prenume, adresa unde locuiesc, iar în cazurile cele mai grave, chiar şi fotografia), deci securitatea personală este aproape minimă. 30% dintre părinţi nu accesează internetul, iar 55% dintre tineri accesează internetul mult mai mult decât o fac părinţii. Continuarea

Violenţa – un fenomen îngrijorător!

Autor: prof. ing. Omer S. Sevinci
Colegiul Tehnic de Marină “A.I.Cuza”- Constanţa

Trăim într-o societate în care violenţa a devenit un fenomen îngrijorător, o stare de spirit obişnuită. De aceea trebuie să tragem un semnal de alarmă şi să acţionăm pe toate căile pentru eradicarea acestui fenomen complex care se extinde pe zi ce trece sub toate formele. Violenţa în cadrul familiei are consecinţe extrem de nefavorabile asupra procesului de dezvoltare şi maturizare psiho-comportamentală a copiilor, membrii ai acelei familii. Ca observatori ale unor scene de violenţă în familie, copiii vor fi influenţaţi din punct de vedere comportamental, emoţional şi social. Continuarea

Managementul schimbării în organizaţie

Autor: prof. Şugă Simona-Elena 
Şcoala cu clasele I – VIII  Bâsca–Chiojdului, Buzău

Schimbarea la nivel organizaţional presupune realizarea unor modificări profunde esenţiale ale organizaţiei; de exemplu – la nivelul misiunii, viziunii, modalitatea de organizare a activităţii didactice, a tehnicilor educaţionale.

Schimbarea organizaţională corespunde în general unei orientări noi, unei orientări radicale şi fundamentale privind modalităţile prin care o instituţie urmează să-şi desfăşoare activitatea şi cu implicaţii directe, esenţiale asupra membrilor săi.

Managementul unei schimbări în organizaţie se referă la ansamblul de activităţi specifice desfăşurate de un manager astfel încât acesta să-şi orienteze angajaţii în procesul de implementare al schimbării pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea finalităţilor propuse. Continuarea

Particularităţi în formarea și orientarea în muncă a tinerilor

Autor: psiholog Mihai Adrian Păun

      Orientarea în muncă a tinerilor are un rol important în deprinderea accesării unui loc de muncă, după finalizarea studiilor majoritatea tinerilor sunt debusolati, le este foarte greu sa acceseze piata fortei de muncă, neavând de cele mai multe ori informaţiile necesare pentru accesarea unui loc de muncă sau mai bine zis „angajarea propriu-zisă”.

Formarea si reorientarea reprezintă un program special de consiliere, suport informaţional, asistentă  psihologică, consultanţă in orientarea profesională si ajutor practic individual la plasarea în câmpul muncii, acordat tinerilor şi orientat spre a obtine informaţii referitoare la formarea si orientarea in muncă. Pentru orientarea in muncă a tânărului trebuie ţinut cont de mai multe principii, în cadrul sedinţelor de consiliere tinerii pot obţine informaţii utile despre:

  • crearea unei imaginii de sine pozitive
  • accesarea informaţiilor necesare la accesarea pieţei forţei de muncă
  • consultarea cu privire la locurile de muncă vacante
  • cum să se  comporte în situaţii de stres
  • tehnicile moderne de cautare a unui loc de muncă
  • susţinerea unei convorbiri telefonice cu persoana responsabilă de angajari
  • întocmirea unui CV
  • întocmirea unei scrisori de intenţie

Workplace orientation assists staff to learn more about their new job, work role, to get to know their new colleagues and to master the detailed procedures of their new job. Orientarea pentru a găsi un loc de  muncă ajută tinerii pentru a afla mai multe informaţii despre rolul lor la un nou loc de muncă pentru a cunoaşte colegiii lor şi sa stapânească noi proceduri detaliate de locul lor de muncă nou. Continuarea

Consiliere și orientare vocaţională și profesională pentru absolvenţi

Autor: psiholog Mihai Adrian Păun

      Consilierea şi orientarea vocaţională/ profesională are un rol important pentru fiecare tânăr fie el absolvent de gimnaziu fie absolvent de liceu. La absolvenţii de gimnaziu consilierea şi orientarea vocaţională/profesională trebuie realizată din timp, tânărul trebuie informat cu privire la alegerea unui profil şi a liceului. Consilierul trebuie să aibă înainte o discuţie aprofundată cu tânărul absolvent care se afla în an terminal, discuţia cu tânãrul absolvent trebuie sã cuprindã: interesul pentru continuarea studiilor; interesul şi motivaţia pentru profilul ales, motivaţia este esenţială în activitatea psihică şi în  dezvoltarea personalităţii  a tânărului, este primul element cronologic al oricărei activităţi şi a vârstei, motivaţia contribuie la formarea şi consolidarea unor însuşiri ale personalităţii; interesul pentru formarea profesională continua şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.

În orientarea vocaţională/profesională a tânărului un rol important îl are comunicarea verbală cât şi nonverbală, comunicarea verbală este folosită în viaţa de zi cu zi, dar şi în relaţiile interumane mai  ales în procesul de îndrumare/orientare/consiliere. Comunicarea  facilitează comunicările delicate mai ales la vârste fragede şi permite folosirea unei game variate de exprimare a unui mesaj. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate, creând înţelesuri, aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Continuarea

Studiu de specialitate – Salutul, în cadrul emisiunii ”Acces direct” (Antena 1)

Autor: prof. Crăciun Alina-Maria
Școala cu clasele I- VIII Vlașin, jud. Giurgiu

Conform DEX –ului a saluta înseamnă: a întâmpina, a da cuiva semn de respect, de considerație, rostind un cuvânt,o frază, o formulă uzuală de politețe,de simpatie etc. la întâlnire sau la despărțire.

Domeniul formulelor de salut este mai dinamic,decât ne așteptam. Formule variate de salut întâlnim în cadrul emisiunilor de televiziune și de radio. Pentru a exemplifica am ales emisunea ”Acces direct” a Antenei 1, prezentată de Simona Gherghe.

Voi urmari salutul atunci când va începe emisiunea, ce persone vor fi salutate pe parcursul emisiunii și diferitele adresări în funție de vârsta și statutul invitatului, minica în momentul salutului și formula de salut cu care se va încheia emisiunea. Continuarea

Studiu de specialitate – Analiza articolului de ziar din perspectivă pragmatică şi nu numai

Autor: prof. Crăciun Alina- Maria
Școala cu clasele I- VIII Vlașin, jud. Giurgiu

<<Mihaela Bilic:”Isteţ este să mănânci de toate,dar foarte puţin. Numai din nemulţumire şi frustrare mâncăm excesiv”

„Nutriţionista vedetelor” a mărturisit că a avut probleme cu greutatea şi a urmat cure de slabire. Mihaela Bilic a povestit cum şi-a testat ambiţia de a rezista să nu mănânce. „Am fost o mâncăcioasă, îmi plăcea să mănânc. Faţă de mine am fost foarte drastică, recunosc,acum nu mai sunt, dar am făcut numai cure de slăbire şi extreme şi disociate şi aberante. Mi-am testat de multe ori ambiţia, am folosit restricţiile culinare şi ca să demonstrez capacităţile mele de a respecta o promisiune”, a declarat Mihaela la „Dincolo de aparenţe”. „Am avut o perioadă în care nu am mâncat dulce şi tăiam un tort. Fără să-mi dau seama am lins degetul,că mă murdărisem,şi am scuipat”, a completat ea. Mihaela Bilic a povestit cum şi-a ales specilitatea de medic nutriţionist. Decizia a luat-o după ce fratele său a murit de cancer, la o vârstă fragedă. „Văzând atâta suferință prin care a trecut fratele meu,cât de cumplită e boala și cât de neputincioași suntem noi… faptul că nu putem face nimic, neputința medicinii în fața acestei boli, mi-a zdruncinat credința în ce vroiam să fac eu. Continuarea

Scurt istoric al Marketingului Jocurilor Olimpice

Autor: prof. Socol Valeriu
Grup Școlar Roznov, Neamț 

Există în general tendința de a crede că marketingul olimpic este produsul direct al excesului și efervescenței economice ale acestui sfârșit de secol, că marketingul olimpic nu și-a făcut apariția decât sub președinția lui Juan Antonio Samaranch, ca înainte de amestecul corporațiilor în Mișcarea Olimpică și inițierea de către TOP (Partenerii Olimpici) totul mergea ca pe roate. Totuși marktingul olimpic a existat dintotdeauna, manifestându-se încă de la prima ediție a Jocurilor Olimpice, Atena 1896. Cu acea ocazie, o serie de companii (printre care și unul din sponsorii actuali, compania Kodak) au pus la dispoziția organizatorilor fonduri importante prin achiziționarea de spațiu publicitar. Tot atunci s-a înregistrat și prima emisie de timbre olimpice, prin vanzarea cărora se urmărea acoperirea în parte a costurilor de construcție a unora dintre  punctele de desfășurare a întrecerilor.

Apariția primilor sponsori se leagă de cea de a V-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Stockholm din 1912 când 10 companii suedeze au achiziționat “dreptul de exclusivitate” în comercializarea de suveniruri. O altă companie a achiziționat dreptul de instalare a unor cântece pentru spectatori. La ediția următoare , Anvers1920, organizatorii au apelat în continuare la sprijinul financiar al companiilor locale (reclamele din programul oficial  erau atât de numeroase, încat abia dacă puteai găsi informațiile despre întreceri sportive). Continuarea

Studiu de specialitate – Violenţa psihologică

Autor: inst. Lăcătușu Alina
Gr. Șc. Alexandru Macedonski, Melinești, Dolj

Conflictul mocnea deja de ceva vreme în mintea lui M.V. Cu note slabe şi numeroase pedepse, mama lui nu mai ştia ce să-i facă să-l oblige să acorde atenţie şcolii şi să coopereze cu profesorii lui.

Tatăl, niciodată nu era acasă, iar din cauza facturilor ce trebuiau plătite, mama lucra în mai multe locuri. M.V. nu avea nevoie să cheltuie pentru nevoile sale; de aceea socotea că ar putea să abandoneze şcoala şi să-şi găsească un loc de muncă- ca să facă, în sfârşit, lucrurile pe care şi le dorea.

                Ce bine ar fi să scape de toate bătăile de cap:

– de certurile de la şcoală;
– de certurile cu mama;
– de orele plictisitoare;

                Avantajele erau clare. În curând avea să devină ,,un băiat pe picioarele lui”. 

                Cauze

– dificultăţile financiare ale părinţilor şi deci, nevoia de a munci peste program;

– frustarea afectivă (lipsa timpului afectat copilului/ familia stă puţin timp cu băiatul pentru că petrece mult timp la srviciu); Continuarea

Comunicarea managerială în contex european

Autor: prof. Becheru Ramona Florentina
Grup Şcolar Ferdinand I Rm. Vâlcea

Observăm că autorii din domeniul ştiinţei managementului, în general, ca şi cei din domeniul ştiinţei comunicării, în particular, sunt aproape unanimi în a susţine dificultatea elaborării unei definiţii suficient de precise şi cuprinzătoare care să facă posibilă înţelegerea tuturor aspectelor contextuale ale comunicării. Definiţiile cercetate diferă nu numai în funcţie de contextele sociale în care este studiată comunicarea, ci şi în funcţie de perspectiva ştiinţifică asumată de autori, astfel că perspectiva filosofică diferă de cea sociologică, de cea lingvistică şi, în particular, de cea managerială.

Denis McQuail, citându-l pe Dance, observă că acesta a identificat cincisprezece tipuri de definiţii, drept pentru care el însuşi ocoleşte asumarea uneia sau alteia.  Sultana Craia observă, la rândul său, cum “conceptul de comunicare a fost abordat, în timp, din perspective multiple, ceea ce a determinat o proliferare spectaculoasă a definiţiilor”, menţionând performanţa a doi cercetători americani care au inventariat nu mai puţin de 120 de definiţii.

A comunica, în dicţionarul explicativ al limbii române,  are sensul de a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune, dar şi  a se pune în legătură, în contact cu ….Dacă primul sens cuprinde nemijlocit ideea de act liniar, orientat dinspre un comunicator către un receptor, cel de-al doilea sens semnifică un context mult mai larg, acela al interacţiunii dintre oameni: relaţie între persoane, cu precizarea că, deşi această relaţie este preponderent lingvistică, ea nu se reduce la aceasta, ci cuprinde totalitatea formelor de expresie umană codificate în limbaj.

Horst Rückle formulează o definiţie extrem de scurtă: comunicarea reprezintă schimbul de informaţii. Denis McQuail consideră comunicarea un transfer ordonat de semnificaţie. Definiţia o găsim şi la  Don Fabun, cu diferenţa că acest autor scoate din ea termenul ordonat. Este o definiţie limitativă, dar importantă pentru faptul că introduce un termen specific teoriei comunicării, semnificaţia. Continuarea

Impactul etichetării asupra elevilor

Autor: prof. Crina Salnicean
Colegiul Tehnic”Aurel Vlaicu”, Baia Mare

Teoria etichetarii a fost dezvoltata de Howard Becker in cartea sa din 1963 “Cei din afara: Studii de sociologie deviationista”. Aceasta teorie spune ca “deviationist este acela la care eticheta a fost aplicata cu succes; comportament deviationist este comportamentul pe care il eticheteaza astfel oamenii.”

Teoria afirma ca un comportament “problema” este acel comportament care a fost etichetat drept problematic; ca actul etichetarii este cel care creeaza problema, si nu indivizii: ”daca imi spui destul de des ca sunt o problema, voi sfarsi prin a-ti demonstra ca ai dreptate”. Cand  etichetele sunt atasate oamenilor, poate fi dificil pentru un individ sa mai scape de ele; individul poate ajunge sa le accepte, le interiorizeaza si crede ca sunt adevarate. Astfel , procesul de etichetare poate crea rapid imagini distorsionate despre sine, eticheta devenind caracteristica definitorie.

In educatie, etichetarea este folosita in funcrie de experienta profesorului: cand un profesor ia o clasa noua, el va tinde sa imparta clasa in trei categorii: copii “buni”, elevi “rai” si aceia care nu se remarca nici prin conformitate, nici prin deviere.Numele elevilor din primele doua categorii sunt invatate imediat de profesor, in timp ce pe cei din categoria reziduala ii va invata mai incet.Aceste concluzii pe care le trage profesorul intr-o maniera atat de selective din comportamentul elevilor si procesul de categorizare la care acestea conduc, actioneaza ca o definitie a situatiei in care se afla profesorii si elevii insisi.Aceasta definitie reda planul pentru toata interactiunea viitoare dintre cele doua parti. Continuarea

“Eu și copilul meu”- primul program de consiliere psihologică pentru părinții din Hunedoara

Autor: prof. psiholog Adela Cristina Zdrîncu
C.N.I „Traian Lalescu”- Structură Școala 2 Hunedoara

Cea mai grea meserie este cea de părinte. Din clipa în care ne hotărâm să aducem pe lume un copil, apar primele griji. Suntem suficient de pregătiţi? Nu va fi prea greu, prea copleșitor? Vom reuşi să fim părinţi buni? Nimic nu este mai important pentru un copil decât să se simtă în siguranţă. Iar acest sentiment nu îl capătă decât în familie, unde ar trebui să fie protejat fizic şi emoţional. Dacă familia nu îl protejează, copilul se simte înstrăinat şi va căuta iubire şi protecţie în altă parte. Pe acest fond apar comportamente deviante. Copilul începe să mintă, să fure, să fumeze, să consume alcool sau droguri.

Modul în care ne purtăm, vorbim cu copiii, regulile pe care le stabilim şi consecvenţa cu care le respectăm, timpul petrecut împreună sunt esenţiale! De aceea e atât de important să dăm exemple bune, să fim modele pozitive pentru copii!

Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. Rolul de părinte implică foarte multe cunoștințe și abilități necesare zi de zi. Aceste cunoștințe și abilități nu sunt înnăscute și nu apar atunci cînd devii părinte. Fiecare dintre noi învățăm să fim părinți de la cei din jurul nostru, de la părinții noștri, din informațiile pe care le auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învățăm din interacțiunea cu ceilalți nu este suficient pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta și pentru a crește sănătos fizic și mental. De multe ori părinții au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente ale copilului lor la care nu știu cum să reacționeze. Continuarea

Numărul 11 / februarie 2012:

data apariției: 19 februarie 2012
Pentru numărul 12 / martie 2012, puteți trimite articolele până pe 15 martie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 13 al revistei, respectiv numărul pe luna aprilie 2012. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Later edit: Pentru numărul 12 mai primim articole până pe 18 martie!