Mijloacele multimedia și disciplinele opționale

Autor: prof. Vasile Mihaela
Școala Gimnazială „G. E. Palade” , Buzău

Educaţia înseamnă mai mult decât şcoală, un efort cu mult mai larg care implică motivaţie, emoţii, practici şi valori morale ori sociale. Dacă aceste faţete ale personalităţii nu sunt incluse în practica zilnică, educaţia riscă să devină ineficientă.
O educaţie pentru toate fiinţele umane nu poate avea succes dacă nu avem căi de a proba ce s-a înţeles şi ce s-a interpretat greşit. Şi, numai la gândul că „venim pe această planetă doar o dată, să profităm deci, pe cât posibil, de această scurtă apariţie” şi să încercăm să devenim cetăţeni ai lumii „culţi, disciplinaţi”, capabili să gândim în mod critic, creator, să avem „cunoştinţe dintr-o varietate de culturi”, să fim capabili să participăm „activ la discuţii noi şi despre descoperiri noi şi variate” şi să fim „dornici să ne asumăm riscul propriilor convingeri”. (H. Gardner, „Mintea disciplinată”) Continuarea

Studiu de specialitate – Lectura – un joc firesc

Autor: prof. Camelia Maria Vesa
Școala Gimnazială „Teodor Murășanu”, Turda

“Lectura este, pentru omul modern, un viciu sau o osândă. Citim ca să trecem examenele, să ne informăm sau citim din profesiune. Mă gândesc însă că lectura ar putea implica și funcții mai nobile, adică mai firești.” (Mircea Eliade)
Lectura este un exerciţiu complex care poate fi privit din perspective variate ca acumulare de informaţii, desfătare a cunoaşterii, îmbogăţire a experienţei sau ca act de comunicare în care cititorul este un element important în recrearea textului. Nu întâmplător, aceasta este asociată cu un “exerciţiu”. Lectura antrenează mintea şi sufletul. Citind, lectorul produce text în încercarea de configurare a sensului. În perioada şcolară, lectura este un exerciţiu necesar pentru că şi “terenul” este unul “fertil”. Muncim cu suflete şi minţi în formare, iar lectura modelează cel mai bine personalitatea şcolarului. Valoarea literaturii constă în formarea unor viziuni asupra lumii şi în dezvoltarea creativităţii, contribuind, nu în ultimul rând, la o maturizare efectivă a individului. Continuarea

În atelierul cu povești: provizii de personaje

Autor: prof. Camelia Maria Vesa
Școala Gimnazială „Teodor Murășanu”, Turda

Se spune că fiecare obiect, persoană sau idee are povestea sa și fiecare în parte ar avea ceva să ne comunice, trebuie doar să zăbovim puțin în preajma lor. Opţionalul “În atelierul cu poveşti” propune un spaţiu de lucru al spiritului liber. Atelierul e văzut ca un loc al fanteziei, al eliberării de încorsetări. Demersul său porneşte de la cunoscut la necunoscut, de la interiorizare (receptarea textului) la exteriorizare (producere de text) fiind valorificată etapa de scriere liberă și ciorna în activitatea de redactare. Prima dintre ele este percepută ca expresie a libertății totale a ideilor – dincolo de constrângerile gramaticale – și a doua ca semn de viaţă, de căutare, o dezordine organizatoare necesară procesului redactării. Poveștile sunt activități milenare. Schema lor narativă este un dat universal cultural care reflectă structura fundamentală a gândirii noastre, de aceea a ajuns să fie din cele mai vechi timpuri o modalitate de organizare a felului în care gândim și înțelegem lumea. Continuarea

Concursul de recitare Licurici

Autor: prof. înv. primar Fazakas Maria
Școala Gimnazială Nr. 1 Ip, jud. Sălaj

MOTTO: „Poezia – trandafirul ce creşte în potir de aur, sufletul frumos.” Mihai Eminescu
Pentru copii poezia este un joc, iar jocul este activitatea lor preferată. Cuvintele rostite, ritmul, rima, melodia poeziei ating sufletul copiilor, trezesc emoţii, le umple cu bucurie, le face fericiţi atât pe ei, cât şi pe cei din jurul lor, care le ascultă. Audierea şi lectura poeziilor, exerciţiile de interpretare şi de dicţie, jocurile de rol, desenarea unor aspecte din poezii au aport în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de ascultare şi citire. Pentru copiii, cărora limba română este limbă nematernă, jocul acesta face posibil să vorbească cu plăcere în această limbă, să aibă încredere în sine atunci când sunt într-o situaţie de comunicare verbală. Continuarea

Studiu de specialitate – Jocul în orele de opțional – Folclorul copiilor

Autor: înv. Zsiros Gyöngyvér
Școala Gimnazială Nr. 1 Ip – Structura Zăuan, Sălaj

“Jocul este o acţiune sau o activitate efectuată de bunăvoie înlăuntrul anumitor limite stabilite, de timp şi de spaţiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăşi şi fiind însoţită de un sentiment de încordare şi de bucurie, şi de ideea că „este altfel” decât „viaţa obişnuită”. (Johan Huizinga)
Pentru elevii din ciclul primar, jocul este un stimulent principal pentru dezvoltarea psihică.Are un rol foarte important pentru pregătirea lor intelectuală şi pentru integrarea lor socială.Prin folosirea jocului,elevii îşi afirmă calităţile lor psihice, personalitatea, inteligenţa, voinţa, gândirea.
Prin joc, copiii ajung să deprinde modele de conduită ş reflectă la comportamentul propriu, să cunoască realitatea socială.Oferind copiilor posibilitatea de a-şi dezvolta gândirea imaginativă, este o adevărată alternativă educaţională.
Platon ne recomandă: „Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.” Continuarea

Israel to house campus of International High School

Author: Rivka Borochov

The two-year program is to open in 2014 under the auspices of the United World College.

Drawing on its special location and expertise, Israel plans to open an international high school in autumn 2014. The new non-profit Eastern Mediterranean College (EMC), for 200 students in grades 11 and 12 from as many as 100 countries, will be based at the Kfar Yarok campus just outside Tel Aviv. The school has applied to become part of the United World Colleges (UWC) international network of 12 high schools, on which it is modeled. The aim of EMC founder and volunteer CEO Oded Rose is to create young ambassadors for Israel, and to open the minds of Israelis to other cultures. He also sees the school’s potential for widening the horizons of young Arabs and Israelis. Continuarea

Israel’s unique in-school enrichment

Author: Avigayil Kadesh

The Karev program brings technology, art, music, drama, dance, robotics, social activism, debate, gardening and other subjects right into the school day.

Afterschool enrichment clubs teaching everything from art to archery are a common way for Israeli kids to broaden their horizons. But many parents cannot afford to send their children to clubs, and transportation poses a problem for working parents. In 1990, a better alternative was introduced – Karev, a joint public-private venture that is now the largest extracurricular program in Israel and one of a few that operates in school, during school hours. Karev enrichment is offered three times a week for one hour per session, reaching more than 260,000 elementary school students and preschoolers in 129 cities and towns. Continuarea

Calculatorul- suport al comunicării didactice

Autor: prof. înv.primar Drăniceanu Elena Dorina
Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova, Dolj 

            Dezvoltarea impetuasă a tehnologiei informaţionale şi de comunicare acum în plin secol XXI, ca şi prezenţa din ce în ce mai pregnantă a acestora în toate sectoarele de activitate cotidiană, influenţează vizibil modalitatea de instruire şi educare a copiilor şi tinerilor.

În ziua de azi avem de a face cu o altă copilărie a copiilor noştri, o copilărie a civilizaţiei mass-media, a televizorului, a înregistrărilor pe Cd-uri, a celui mai modern mediu de comunicare electronic- calculatorul.

Acest minunat mijloc modern care poate să “ audă “, şi să “ ţină minte “, să “ vadă  “, şi să comunice se resimte permanent în lumea copilăriei. Altfel spus, avem de a face cu un alt fel de comunicare.

Folosirea inteligentă şi creativă a TIC în cadrul predării este condiţionată de câţiva factori prealabili. Astfel, pentru utilizarea multimedia în şcoală,  cadrul didactic trebuie să aibă cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului şi de navigare web ca mijloc de căutare, ordonare şi stocare a informaţiilor. Pe lângă acestea mai este necesară existenţa unei dotări corespunzătoare la clasă, ca şi dorinţa cadrului didactic de a-şi optimiza desfăşurarea orelor de curs. Continuarea

Numărul 25 / aprilie 2013:

data apariției: 20 aprilie 2013

Coordonatori: prof. Cristina Stan, prof. Alina Giurcău
Colaboratori:
prof.
Corina-Cristina Ciolacu, prof. Marinela Kiș, prof. Ana Andrei

Pentru numărul 26 / mai 2013, puteți trimite articolele până pe 15 mai ! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 27 al revistei, respectiv numărul pe luna iunie 2013. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

Studiu de specialitate – TIC în învățământul preuniversitar

Autor: prof. Stan Cristina
Şcoala cu clasele I – VIII Bâsca – Chiojdului, Buzău
 

Motto : « Omul devine el însuşi nu prin sine, ci prin civilizaţie. Civilizaţia, adică  reformele, apropie omul mai mult de esenţa sa. »  C.A.ROSETTI

        Noile tehnologii ale informatiilor si comunicarii schimba perspectiva asupra practicii educationale, implementarea acestora fiind considerata  astazi drept una dintre cele mai importante probleme, ridicata la rang de politica nationala.

In contextul  trecerii de la era industriala la era informatiei, impactul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor asupra societatii este mare, determinand avantaje competitive si accelerand globalizarea.  Schimbarea produsa de folosirea TIC afecteaza toate domeniile si organizatiile . Noile tehnologii de informare cu largi aplicatii in toate domeniile au patruns si in invatamant.

Oferta de formare a scolii, indiferent de tipul ei, nu trebuie sa neglijeze acest impact asupra sistemului de invatamant, pentru a pregati educabilii pentru a face fata unei evolutii in cariera intr-o lume aflata in rapida schimbare. Fara notiuni elementare de informatica si abilitati practice in utilizarea computerului, un absolvent are puntile taiate spre un viitor pe masura asteptarilor. Calculatorul a devenit instrumentul obligatoriu al oricarei profesii. Continuarea

Studiu de specialitate – Opera folclorică locală – parte integrantă a folclorului românesc

Autor: prof. Cristina Stan
Şcoala cu clasele I-VIII Bâsca-Chiojdului, Buzău

Ca in atâtea locuri de pe intinsul tării noastre, constiinţa folclorului, specifică satului românesc, este prezentă şi in comunitatea sătească a Chiojdului. Credinţele şi obiceiurile stravechi, indeosebi cele privind momentele importante ale vietii omului – nasterea, căsătoria şi moartea,  prezintă un mare interes pentru localnici.

Indiscutabil, folclorul chiojdean este arhitectura acestor meleaguri. Folclorul local exprimă un intreg univers de gânduri, stări si sentimente, credinte si relatii sociale, fiind astfel o autentică enciclopedie anonimă, realizată intr-o formă artistică elevată.

Străveche vatră folclorică, zona Chiojdului a constituit o punte de legatură, de interferentă a creaţiei populare locale cu folclorul din zona Munteniei, Moldovei şi Transilvaniei. Elementele de influentă, departe de a dizolva fondul creaţiei, au fost grefate pe elementul creator in sensul integrării lor intr-o concepţie proprie. Iată de exemplu “Cantecul haiducesc” de la moş Gheorghe Oprea din satul Plescioara, comuna Chiojdu:

Of, frunză verde şi-un dudău,

Of, Buzău, Buzău, Buzău! Continuarea

Studiu de specialitate – Folclor literar românesc – avantajele și dezavantajele unui curs opţional

Autor: prof. Stan Cristina 
Şcoala cu clasele I – VIII  Bâsca–Chiojdului, Buzău

I. PROBLEMATICA LUCRĂRII

Lucrarea îşi propune să evidenţieze avantajele şi dezavantajele unui curs opţional. Cursul propus facilitează descifrarea şi aplicarea în practică a acelor abilităţi şcolare, ce permit şi stimulează valorizarea elevilor ca subiecţi ai propriei lor formări, prin participarea activă la procesul construcţiei cunoaşterii şi acţiunii specifice domeniului studiat, în grupul de învăţare din care face parte.

II. CURSUL OPŢIONAL  Folclor literar românesc  – PREZENTARE GENERALĂ

Cursul opţional de Folclor literar românesc  încearcă să înarmeze elevii cu un complex specific de valori, reprezentări, căi de gîndire, moduri de comportament, caracteristice vieţii tradiţionale şi transmise de generaţii de-a rîndul prin creaţii folclorice. Pentru asigurarea calităţii în receptarea textului popular a fost necesară crearea unei motivaţii puternice, identificarea resurselor puse la dispoziţie de şcoală şi de alţi factori, stabilirea procedeelor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse, identificarea rezultatelor cursului şi ale finalităţilor altor obiecte de studiu care pot fi corelate. Continuarea

Mathematica, opțional

Autor: prof. Simona Bucurenciu
Liceul Tehnologic „Gh. M. Costin”, Constanța  

Mathematica reprezintă  unul din cele mai performante medii de integrare complete pentru calcule tehnice. Prima versiune a  apărut în 1988 și a jucat un rol important în multe descoperiri, a fost baza a mii de lucrări tehnice în domeniul ingineriei, informatică, cercetare, comerț, educaţie.

Programul combină notaţiile matematice cu precizia unui computer. Cu ajutorul acestui soft au putut fi rezolvate multe integrale pe care omul nu le putuse rezolva pe hârtie până atunci. Oferă acces la o foarte mare putere de calcul: construirea unei matrice de dimensiuni 500 x 500 de numere generate aleator, afișarea numărului 100!, care are 158 de cifre, aproximarea lui  cu 100 de zecimale, fiecare durează mai puțin de o secundă.

Acest instrument puternic, dar ușor de folosit, poate fi adaptat nevoilor științifice ale elevilor, pornind de la liceu și până la postuniversitari, pentru a ilustra concepte matematice, informatice, tehnice. În experiența proprie am folosit programul la disciplina Matematică, Continuarea

Quilling – arta modelării personalităţii

Autor: prof. înv. primar Cercel Ramona Andreia
Grup Şcolar „Zimmethausen” Borsec, Harghita

Quilling-ul este o tehnică relativ nouă, o formă de artă care constă în realizarea de diferite ornamente care implică utilizarea de benzi de hârtie rulate şi lipite împreună pentru a crea modele decorative deosebite pentru felicitări, rame, tablouri, cutiuţe, suporturi pentru lumânări, coşuleţe, etc.

Pentru a dobândi câteva momente de relaxare multe persoane s-au orientat către artă. Practicând acest meşteşug, pentru a ne relaxa, creăm un fel de terapie prin artă. Această formă de terapie foloseşte arta ca manieră de exprimare personală pentru comunicarea trăirilor, pentru o explorare a interiorului în scopul creşterii şi armonizării fiinţei. Rezultatele obţinute sunt benefice atât pentru trup cât şi pentru minte.

Chiar dacă termenul de “terapie” duce cu gândul la o afecţiune sau boală, în acest caz nu este vorba neapărat despre aceasta. Arta este potrivită şi pentru cei care pur şi simplu îşi doresc să fie mai sociabili sau să-şi îmbunătăţească încrederea în ei înşişi. Continuarea

Step by step – o alternativă la învăţământul tradiţional

Autor: prof. înv. primar  Ion Dumitra
Lic. Pedagogic „Spiru Haret”  Focşani

-articol scris la îndrumarea d-nei prof. Fotin Alexandrina-

După cum bine am constatat cu toţii, fluxul de informaţii din viaţa cotidiană este foarte abundent după Revoluţie. În învăţământul tradiţional ,,şcolile acţionează ca şi cum cel mai important aspect al educaţiei ar fi conţinutul informaţional prin care se educă elevii.Şcolile se concentrează asupra memorării. Produsele sunt faptele pe care elevii le memorează.,,(Caine & Caine). Un studiu făcut de Jan Goodlan -1994- a confirmat că în învăţământul tradiţional modelul obişnuit de transmitere a informaţiei de către învăţătoare este urmat de repetarea informaţiei de către elev.

Aşa se explică apariţia alternativelor educaţionale în învăţământul românesc,una dintre acestea fiind Step by Step. Acesta este creat ca răspuns la cerinţele societăţii, la marile schimbări care au loc. Programele educaţionale pentru copii se bazează pe principiile democraţiei. Copiii din aceste clase sunt încurajaţi să-ţi formuleze şi să- şi exprime propriile opinii, să pună întrebări, să susţină discuţii. Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur,onestitatea, civismul, seriozitatea. Învăţătoarele care predau în astfel de clase menţin copilul în centrul procesului de învăţare. ,, Educatorii trebuie să le deschidă elevilor calea spre explorarea lumii înconjurătoare, să-i stimuleze să pună întrebări şi să găsească răspunsuri, să-i ajute să înţeleagă complexitatea lumii.,,(Brooks) Prin Step by Step ni se arată o nouă imagine a claselor, o imagine care reflectă posibilităţile lumii şi potenţialul fiecărui copil.

În clasa dominată de învăţătoare şcoala pregăteşte elevii pentru viaţă, iar în cea orientată după necesităţile copilului, şcoala face parte din viaţă. Continuarea

Muzica şi culoarea poveştilor – Opțional

Autor: prof. înv. primar: Lupşac Mariana
Grup Școlar “Ion Podaru”, Ovidiu, Constanța

Durata: 1 an şcolar
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Clasa: a III-a
Arii curriculare implicate: Limbă  şi comunicare, Arte, Tehnologii

ARGUMENT

Motto: “Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor” (Miron Costin)

Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, îi oferă copilului un întreg univers de gândire şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi idealuri înalte. Desenul, ca artă   culorii, oferă  copiilor posibilitatea de a crea cu ajutorul pensulei universul miraculos al basmelor, manifestându-şi plenar personalitatea. Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărei creaţii în parte stimulează interesul, setea de cunoaştere, pasiunea copilului pentru literatură , muzică şi desen. Un conţinut variat, o mare diversitate a formelor de expresie artistică explică forţa de iradiere a literaturii pentru copii, contributia ei la formarea viitoarei personalităţi, la cultivarea unor puternice sentimente moral-civice.

Povestile si basmele au ramas de-a lungul veacurilor cele mai indrăgite de copii, incepând din primii ani ai copilariei şi până  aproape de adolescenţă. Mai intâi, ascultându-le şi mai târziu prin lectura lor, copiii îşi însuşesc din basme comoara nesfârşită  a  înţelepciunii populare. Producând o impresie puternică  asupra imaginaţiei şi sensibilităţii copiilor, prin morala lor pozitivă şi uşor de recepţionat, poveştile au o deosebită însemnătate educativă. Basmul este preţios şi pentru că  pune într-o lumină vie ce e bine si ce e rău, ajutându-l pe copil să -şi însuşească aceste reprezentări morale. Continuarea

Invenţie românească cu mare potenţial didactic

Autor: prof. Ioan Grosu
Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şiFarmacie Gr.T.Popa,Iaşi
Facultatea de Chimie, Universitatea Al.I.Cuza,Iaşi

Generalităţi

Titirezul este o jucarie  cunoscută de mai mult de 2000 ani (aşa scrie în internet/1,2  /) şi mult îndrăgită pe toate meridianele şi paralele planetei. Este cunoscut sub 109 denumiri în diferite limbi / 3 /. Magicul său constă în proprietatea sa de a avea o poziţie verticală când este în rotaţie. Aceasta este justificată de teorema conservării momentului cinetic: dacă nu se acţionează cu nici un moment de forţă din exterior starea de rotaţie se conservă. Dacă încercăm să-l deplasăm într-o anumită direcţie el se va deplasa într-o altă direcţie în mod imprevizibil. Altfel spus este necontrolabil. Cu el aşa necontrolabil lumea s-a jucat timp de mai mult de 2000 ani. Trebuie remarcat că Pământul şi alte corpuri cereşti sunt nişte titirezi uriaşi. La scara atomică protonii din moleculele de apă şi din moleculele substanţelor organice sunt nişte “titirezi” : au spin(adică  moment cinetic) şi moment magnetic. Aceştia(protonii ) pot fi influenţaţi de un câmp magnetic exterior(mai exact unul constant şi altul variabil) şi se realizează Rezonanţa Magnetică Nucleară adică fenomenul fizic de bază din Imagistica cu Rezonanţă Magnetică.

Istoric

În perioada 1980-1985 am ţinut ore de seminar de Fizică cu studenţii Facultăţii de Electrotehnică de la Institutul Politehnic Iaşi (astăzi Universitatea Tehnică Iaşi). La un astfel de seminar făceam o problemă  cu precesia Larmor a spinului nuclear în jurul câmpului magnetic. Cu câteva zile înainte mă “jucasem” cu giroscopul din catedră. În acel moment mi-a venit idea de a echipa giroscopul clasic cu moment magnetic pentru a fi un model macroscopic (simplificat) al spinului nuclear. De la această idee am realizat un dispozitiv didactic pentru punerea în evidenţă a precesiei Larmor. Am făcut aceasta deoarece în toate manualele este scris că spinul nuclear se roteşte în jurul câmpului magnetic care este precesia Larmor dar acest lucru nu este intuitiv deloc. Am completat o cerere de brevet iar brevetul l-am obţinut 2 ani mai tirziu /4 /. Nimeni nu mi-a dat nici o atenţie. În aprilie 2006 , vizitând Continuarea

Prezentarea ofertei educaționale – un nou opțional: Dezvoltare Personală

Autori: lector univ. dr. psiholog Florinda Golu,
Universitatea București
psiholog educational, prof. Carmen Ioniță,
Grădinița nr. 94, București

„Dezvoltare personală” este un program formativ, de activitate opțională implementat în grădinițele din București. Autoarele programei scolare aprobată de inspectorat sunt lector univ. dr. psiholog Florinda Golu și psiholog educațional Carmen Ioniță. Menționam că acest program este conceput la nivelul mai multor arii curriculare și are eficiență atât la nivel didactic, cât și din punct de vedere terapeutic.

Născut din nevoile psihologice, personale ale copilului, aceasta nouă activitate își propune să stimuleze, să exerseze, să amplifice abilitățile cognitive, emoționale, relaționale ale copilului dar și să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare, blocajele de comunicare și emoționale și să introducă o notă recuperatorie și puternic antrenantă în universul interior al copilului preșcolar. (Golu și Ioniță, 2009)

Așadar, programul formativ „Dezvoltare personala” se prezintă sub o multiplă finalitate:

* facilitează realizarea unor achiziții și beneficii psiho-comportamentale la copiii preșcolari;
* oferă părinților un tablou complet al indicatorilor cognitivi și comportamentali ai maturizării copilului;
* nu în ultimul rând, poate constitui un sprijin concret și un veritabil ghid pentru optimizarea activităților instructiv-educative și formative din grădiniță.

Conținuturi tematice:

1. Cunoașterea de sine și a celorlalți.
2. Cunoașterea și redarea unor expresii faciale și corporale.
3. Realizarea de contacte verbale și nonverbale între copii.
4. Exprimare și relatare a unor fapte, întâmplări, trăiri în prezența celorlalți.
5. Antrenarea grupului ca întreg și formarea sentimentului de apartenență la grup.
6. Exersarea jocurilor de rol și a conduitelor prosociale.
7. Realizare de proiecte în grup.
8. Explicare și interpretare de proverbe\fabule.
9. Creare de povești.
10. Realizare de corespondențe pe criterii logice.
11. Stabilire de contrarii (perechi de contrarii).
12. Relaxare prin angajare tactil-kinestezică. Continuarea