Rebus

Autor: elev clasa a IX-a Maftei Mădălina
Liceul ,,Ştefan Procopiu”, Vaslui
prof. îndrumător Diana Loghin

1.Argumentul care transferă o proprietate nouă de la un obiect la altul.
2.Denumirea pătratului logic al propoziţiilor categorice.
3.A aduce un lucru la o formă cât mai simplă.
4.Argumentul nedeductiv în care concluzia este mai generală decât premisele din care a fost obţinută.
5.Lanţ de silogisme eliptice formate din entimeme. Continuarea

TEST DE EVALUARE

Disciplina LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

Autor: prof. Diana Loghin
Liceul ,,Ștefan Procopiu” Vaslui

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)

1.Definiţi conceptul de argumentare.10 puncte

2.Termenul este definit ca fiind un cuvânt sau un grup de cuvinte care exprimă o noţiune şi care se referă la unul sau mai multe obiecte, reale sau ideale.
Precizaţi care din următoarele cuvinte şi grupuri de cuvinte reprezintă termeni: propoziţie compusă, frumuseţe, activitate, lecţie, sunt, şi, cuvânt, pisică, selecţie. 14 puncte Continuarea