Utilizarea dispozitivelor mobile în învăţământ

Autor: prof. Elena Frunză
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacău

Un dispozitiv multimedia oferă posibilitatea de accesarii informaţiei în orice moment şi în orice loc. S-a creat astfel un spaţiu virtual, în care se poate realiza şi formarea. Din motive lesne de înţeles, printre utilizatorii cei mai dispuşi să utilizeze aceste tehnologii se numără tinerii, iar formarea şcolară şi academică a experimentat, aşadar, deja noile metode ale m-learning-ului.
Utilizarea tehnologiilor mobile în mediul şcolar şi conduce la îmbunătăţirea relaţiei elevi – profesori prin crearea unui raport bidirecţional, mai ales în timp real, în timp ce lecţia este în curs.
iPad-ul în şcoala reprezintă un prim exemplu la nivel de masă al tabletelor, este cu siguranţă un dispozitiv în măsură să creeze o piaţă nouă şi un nou câmp de aplicaţii.
7 modalităţi uşoare şi ieftine de a implementa m-learning Continuarea

Studiu de specialitate -Fișiere de intrare/ieșire în Pascal

Autor: prof. Popescu Mihaela – Corina
Colegiul național „Tudor Arghezi” Tg.-Cărbunești, jud. Gorj

Rolul unui fişier este de a stoca date, cu ajutorul operaţiilor de citire/scriere.
Fişierul este utilizat din mai multe considerente:
 Datele nu mai sunt introduse manual de catre utilizator, sunt preluate automat, astfel sunt evitate erorile de introducere a datelor, se reduce timpul de lucru prin sporirea vitezei de execuţie;
 Datele pot fi stocate pe termen lung şi pot fi distribuite la terţe părţi;
Pentru a crea un fişier text putem folosi orice editor de texte, fie din mediul integrat IDE(eng. Integrated Development Environment) mediu de dezvoltare a programelor pe calculator, aplicaţie care permite editarea , compilarea, depanarea şi execuţia unui program. al limbajului Pascal fie alte editoare, precum Notepad. După ce am creat fişierul cu ajutorul unui editor, acesta trebuie salvat cu una din extensiile .txt, .in, .out. Dacă creăm fişierul în Free Pascal, salvarea o realizăm astfel: Continuarea

Studiu de specialitate – Cercetări privind valoarea formativă a utilizării TIC pentru procesul educațional

Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1.Introducere
Preocuparea pentru calitatea procesului de instruire aduce în atenţia cadrelor didactice utilizarea TIC în activităţile de predare-învăţare-evaluare a diferitelor discipline, pentru realizarea unui proces educaţional relevant din perspectiva împlinirii şi dezvoltării personale, dar şi a societăţii în care se integrează elevii, a reuşitei pe piaţa muncii, precum şi a exercitării cetăţeniei active.
Rezultatele evaluărilor realizate până acum în ceea ce priveşte educaţia asistată de calculator relevă faptul că procesul de învăţământ realizat cu ajutorul noilor tehnologii este la fel de eficient ca formele tradiţionale de educaţie, cu condiţia unei proiectări corespunzătoare. Continuarea

Pagini WEB

Autor: prof. Dumea Dan Lucian
Colegiul Tehnic ”Andrei Saguna” Oradea

Paginile web se pot asemăna într-o oarecare masură cu o pagină de ziar deoarece pot conține text în cele mai diferite formate, imagini, dar și conținut multimedia interactiv. Ele sunt documente scrise cu ajutorul limbajului HTML (Hyper Text Markup Language). Limbajul HTML este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (navigaror), și este codul care stă la baza creării de documente hipertext.
Pentru scrierea unei pagini web se pot utiliza fie editoare specializate pentru realizarea în mod interactiv a paginii (Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive sau Microsoft FrontPage), fie simple editoare text (Notepad, WordPad). Un document HTML nu este altceva decât un fişier text care, pe lângă informaţia propriu-zisă ce va apărea la încărcarea acesteia în browser, conţine şi o serie de elemente speciale, denumite tag-uri sau etichete, şi au extensia .html sau .htm. Continuarea

Studiu de specialitate privind E-learning-ul

Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

IPOTEZA:
O dată cu apariţia calculatoarelor personal şi în special cu dezvoltarea INTRANET-ului şi INTERNET-ului E-learning (Olimpius Istrate, cercetător asociat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei-ul) a pătruns pe scară largă în educaţia atât a tinerilor cât mai ales a adulţilor.

ABORDARE:
Sub denumirea de software educaţional sunt dezvoltate o gamă largă de materiale electronice pentru a îmbunătăţii procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi, teste, tutoriale, simulări, software ce formează abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc. Continuarea

Procesorul de texte Microsoft Word

Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

Programele de editare ocupă un loc important în cadrul software-ului de aplicaţie al oricărui sistem de calcul. Ele permit realizarea, într-o manieră interactivă, a unor documente şi păstrarea lor în memoria externă a sistemului de calcul, în scopul consultării sau modificării lor ulterioare.
Deschiderea documentelor în Word se face cu comanda Open… din meniul File, care deschide o fereastră în care utilizatorul va selecta fişierul căutat din lista fişierelor, după care se apasă tasta Enter sau se alege butonul de comandă Open. Pot fi deschise şi alte tipuri de fişiere în afara documentelor Word (care au extensia .doc), prin selectarea listei Files of Type, în care se precizează formatul fişierului care va fi importat în Word. Continuarea

Studiu de specialitate – Gestiunea stocurilor prin programare

Autor: prof. Titu Neacșu
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Timișoara

IPOTEZA:
Desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor în cadrul unităţilor economice impune asigurarea unor cantităţi corespunzătoare de resurse materiale: materii prime şi materiale, combustibil , piese de schimb, semifabricate de diverse tipuri etc.
Întrucât consumul resurselor are un caracter continuu iar aprovizionarea se face de regulă la anumite momente, se pune problema determinării cantităţilor de resurse ce trebuie stocate între momentele de reaprovizionare pentru asigurarea continuităţii procesului economic.
ABORDARE:
Prin gestiunea ştiinţifică a stocurilor se urmăreşte fundamentarea deciziilor privind conducerea procesului de consum-aprovizionare. În cadrul gestiunilor ştiinţifice a stocurilor un rol important îl are stabilirea pe baza unor modele economice-matematice a nivelului stocurilor din diferite resurse şi momentelor la care se face reaprovizionarea. Continuarea

Însușirea cunoștințelor de informatică prin metoda exercițiului

Autor: prof. Both Lidia
Palatul Copiilor Arad

În alegerea metodelor folosite în studiul disciplinelor de informatică trebuie să avem în vedere care dintre obiectivele operaţionale sunt urmărite, ce cunoştinţe noi vor asimila elevii şi ce cunoştinţe deja dobândite în cadrul altor discipline vor fi utilizate. Cert este că informatica poate adopta şi adapta metode de predare de la alte discipline, dar adaptarea trebuie să se facă ţinând cont de: dinamica conţinuturilor şi particularităţile metodice ale predării disciplinei, participarea prioritar conştientă a elevului la procesul de autoinstruire şi studiul informaticii atât ca disciplină autonomă cât şi ca instrument operaţional al altor discipline.
Întrucât însuşirea cunoştinţelor de informatică este legată de exersarea utilizării unor soft-uri de aplicaţie sau de rezolvarea unor probleme de programare, o metodã des utilizatã este metoda exerciţiului. La modul cel mai general, exerciţiile pot fi privite ca acţiuni concrete efectuate în mod conştient şi repetat în scopul dobândirii unor priceperi şi deprinderi noi pentru a uşura anumite activităţi şi a contribui la dezvoltarea unor aptitudini. Continuarea