Să salvăm Pământul!

Autor: prof. înv. primar și preșcolar Florea Simona
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Micești

“Natura, binefăcătoare, munceşte pentru a restabili ceea ce omul nu încetează să distrugă.“ (Le Comte de Buffon)
Cel mai preţios dar pe care şi-l poate dori cineva este viaţa. Noi toţi am primit-o în dar şi acest lucru ne face să ne gândim serios cum trebuie să o trăim. Atunci când începe viaţa începe şi călătoria noastră. În toată această mare călătorie de pe pământ nu căutăm decât bucurie. Căutăm bucurie oriunde ne găsim. Se pare că această enigmă a bucuriei nu poate fi înţeleasă decât atunci când o găsim cu adevărat şi când simţim că necazurile din jur se împrăştie ca norii după ploaie urmând să răsară binefăcătorul soare. Şi de parcă nu ar fi deajuns această viaţă plină de împliniri şi bucurii, ni se mai adaugă şi curcubeul având ca reprezentant natura. Aşadar, primeşti o viaţă şi ca setul de binecuvântări să fie complet ţi se pune la dispoziţie şi o “casă”. Pământul reprezintă, pentru fiecare dintre noi “casa”, deşi fiecare percepem diferit acest cuvânt şi uităm că locuim cu toţii în aceasta “casă“. Noi suntem răspunzători pentru îngrijirea acestei planete şi trebuie să luptăm împreună spre înflorirea ei. Atunci când primeşti un dar este foarte important cum îl întrebuinţezi, ce condiţii îi oferi şi cât respect îi datorezi. Cu toţii aparţinem acestei Planete şi avem dreptul şi obligaţia să o întreţinem aşa cum ne-a fost dată.
Cu siguranţă majoritatea am observat că în ultimii ani am început să adoptăm o oarecare atitudine de neglijenţă faţă de propria noastră “casă”, fiind pe cale să devenim chiar noi inamicii propriului cămin. Dacă am fi lipsiţi pe o mică perioadă de timp de calitatea aerului, a apei, a hranei şi a altor beneficii ale Pământului, poate am înţelege mai bine dreptul la viaţă al Terrei. Felul în care noi avem grijă şi respectăm acest drept, demonstrează dorinţa noastră de a trăi. Din păcate, parcă nu dorim să trăim şi poate fără să ne dăm seama, ne distrugem propria viaţă. De ce nu încercam să salvăm planeta, să o facem mai bună, mai curată şi să renunţăm la mizeria ce ne înconjoara? Poate suntem prea comozi şi nu ne pasă de viaţa Terrei fără să conştientizăm faptul că viaţa ei influenţează viaţa noastră.
Ai primit în dar o viaţă şi totodată condiţiile cele mai bune pentru desfăşurarea activităţilor zilnice. Suntem înzestraţi şi cu intelect de care putem să ne folosim. Ce ne rămâne de făcut? Să păstrăm ceea ce ni s-a oferit în dar- atât viaţa cât şi mediul. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea noastră pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi din plin beneficiile naturii. (FRAGMENT)

Studiu de specialitate – Verbul

Autor: prof. înv. primar Boambeşi Ana Iulia
Şcoala Primară Nr. 1 Comuna Miceşti, jud. Argeş

Definiţie: Partea de vorbire flexibilă care se conjugă şi care exprimă acţiunea, starea sau existenţa.
Din punct de vedere morfologic, felurile verbului pot fi:
– personale: a scrie, a mânca, etc.;
– impersonale (unipersonale): a ploua, se pare, etc.;
– auxiliare: a vrea, a fi, a avea.
Din punct de vedere sintactic, verbele pot fi:
– predicative propriu-zise;
– auxiliare sintactice (predicative copulative);
– nepredicative.
Categorii gramaticale:
1. Conjugare: I (la modul infinitiv se termină cu „–a”); a II-a (la modul infinitiv se termină cu „-ea”); a III-a (la modul infinitiv se termină cu „-e”); a IV-a (la modul infinitiv se termină cu „-i” sau „-î”).
2. Diateză: Activă (a vorbi); Reflexivă (a se certa); Pasivă (a fi lovit).
3. Moduri: Continuarea

Studiu de specialitate – Influența educativă a dramatizărilor

Autor: prof. înv. primar Chirițoi-Miron Marinela
Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni, Jud. Vaslui

Dramatizarea constituie un prilej deosebit de util prin care se poate face educație elevilor. Având în vedere acest aspect, am căutat ca la disciplina Dezvoltare personală, la clasa pregătitoare, să le sugerez elevilor jocuri în care să reproducă unele poezii scurte, cu conținut simplu, dar cu reale calități educative.
Am ținut seama ca poeziile pe lângă un bogat conținut educativ să vizeze și unele trăsături negative de comportament, care se mai manifestă la unii copii și pe care urmăream să le corectez. Astfel, am distribuit roluri elevilor care au dovedit un grad mare de timiditate, ori altora care prezentau carențe educative: îngâmfare, răsfăț, neascultare etc. În acest scop am folosit poezia pe roluri. Aceasta constituie un procedeu deosebit de util și de eficace, fiindcă participă mai mulți elevi, fiecare având sarcina să spună doar o strofă, uneori tocmai pe aceea care i se potrivește.
Pe școlari i-am orientat, în primul rând, să interpreteze conțient rolul, să-l înțeleagă și să-l trăiască. În al doilea rând, am urmărit să le sugerez scopul învățării unei astfel de poezii și numai după aceea am trecut la învățarea poeziei pe strofe, fiecare strofă constituind un rol. Continuarea

Numărul 47 / februarie 2015

rev47data apariției: 20 februarie 2015

Coordonator: prof. Georgeta Cîrstea
Colaboratori: prof. Cristina-Elena Veleșcu, prof. Alexandra Daniela Mihai, prof. Daniela Cristea, prof. Cristiana Ligia Groșanu, prof. Mihaela Alina Novacianu, prof. Ioana Nendrean, prof. Daniela Mera, prof. Violeta Cătălina Bulai, prof. Ana-Maria Lungu, prof. Camelia Bojescu, prof. Marinela Chirițoi-Miron

Pentru numărul 48 / martie 2015, puteți trimite articolele până pe 13 martie 2015*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 49 al revistei, respectiv numărul pe luna aprilie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 47 va fi expediat autorilor în perioada 26 februarie – 12 martie 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

Cuprins numărul 46/ianuarie 2015

Studiu de specialitate – Aspecte mai puțin uzuale ale subiectului exprimat
Studiu de specialitate privind fenomenul consumului de droguri la nivelul clasei de elevi
„Regele” Verb
Avantajele curriculumului centrat pe competențe
Profesorul și curriculumul centrat pe competențe
Studiu de specialitate – Explicitly teaching story structures to primary grade children
Studiu de specialitate – Teaching grammar to children with specific language impairment
Studiu de specialitate – Learning strategies: Reading
Studiu de specialitate – Strategies for studying and remembering information
Activitatea la clasele cu predare simultană – avantaje și dezavantaje Continuarea

Studiu de specialitate – Artă populară – Obiceiuri de iarnă

Autor: prof. ing. Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul „Alexandru cel Bun”, Botoșani

calutDragă cititor,
Dacă paşii te poartă în nordul Moldovei, ţinut încărcat de legendă şi istorie, cutează a poposi şi în satul Băluşeni, judeţul Botoşani. La 22 km de Botoşani.
Zona folclorică a satului Băluşeni insuficient explorată până azi, este destul de bogată în ceea ce privesc obiceiurile de iarnă. Sărbătoarea „Anului nou” se înscrie ca o notă distinctă a tradiţiilor în prezent. Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou sunt prezentate datini şi obiceiuri trecute cu grijă de la o generaţie la alta.
Jocul de căiuţi, capre, urşi asigură sărbătoririi o adevărată paradă ca fantezie populară. Demne de menţionat sunt şi colindele – materiale de mare frumuseţe, ce prevestesc „Naşterea Mântuitorului”, conţinând urări, pilduiri către cel colindat. Versurile au conţinut religios din care se desprind idei filozofice şi mature. Aceste trăiri religioase sunt prezentate şi în obiceiurile de iarnă a localităţii. Continuarea

Numărul 46 / ianuarie 2015

data apariției: 20 ianuarie 2015

Coordonator: prof. Constantina Alina Cătălinoiu
Colaboratori: prof. Daniela Cristea, prof. Alina-Manuela Humă, prof. Ana-Maria Lungu, prof. Ileana-Mihaela Boldișor, prof. Mihaela Popescu, prof. Loredana Negru

Pentru numărul 47 / februarie 2015, puteți trimite articolele până pe 13 februarie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 48 al revistei, respectiv numărul pe luna martie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 46 va fi expediat autorilor în perioada 26 ianuarie – 12 februarie 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

Utilizarea metodelor interactive de grup în activitățile organizate cu grupele de preșcolari

Autor: prof. înv. preșcolar Tărăgan Mirela
Grădinița Bunești, com. Bunești-Averești, jud. Vaslui

MOTTO: „Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i, deci, într-o stare de spirit plăcută , dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură, pe cât este de greu e să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.” (John Locke-„Some Thoughts Concerning Education”)
În tratarea problematicii metodelor interactive, sugestivă este afirmaţia lui Sorin Cristea: „Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”. Continuarea

Tradițional și modern în aplicarea metodelor de lucru cu copiii

Autor: prof. înv. preșcolar Tărăgan Mirela
Grădinița Bunești, com. Bunești-Averești, jud. Vaslui

Realizând o analiză succintă a metodelor utilizate în formele tradiţionale şi cele moderne de învăţare se constată diferenţe remarcabile în ceea ce priveşte esenţa utilizării acestora, activitatea copiilor şi activitatea cadrului didactic. Astfel în formele tradiţionale, activitatea este centrată pe profesor (cadru didactic), el constituind sursa unică de informaţii, comunicarea este unidirecţională şi se realizează prin transmitere de cunoştinţe, evaluarea constă dintr-o simplă reproducere, activitatea se bazează pe impunerea autorităţii cadrului didactic şi se constată un grad crescut de pasivitate al elevilor.
În comparaţie cu metodele tradiţionale, cele interactive sunt centrate pe elev şi pe activitate, au la bază comunicarea multidirecţională, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formare de aptitudini, deprinderi. Evaluarea, spre deosebire de metodele tradiţionale, este una formativă şi încurajează participarea copiilor, iniţiativa şi pune accent pe creativitate. Continuarea

Contribuția jocului didactic la educarea limbajului preșcolarului

Autor: prof. Manea Florentina
Școala Gimnazială Teasc, com. Teasc, jud. Dolj

Eficienţa procesului instructiv- educativ din grădiniţă depinde atât de stabilirea adecvată a conţinutului cunoștințelor,priceperilor şi deprinderilor, cât şi de modalităţile prin care acestea ajung să fie însusite de copii. Un mijloc de educare şi instruire a copiilor, specific vârstei preşcolare este jocul didactic, forma de învaţare, care poate fi considerat ca o activitate organizată cu întreaga grupa de copii. Pentru ai spori permanent eficienţa jocul trebuie apreciat ca bază a conceperi întregii activități educative. Fără joc nu se poate ajunge la o finalitate reală, e conceput ca mijloc de educare a copiilor, ca procedeu metodic de realizare oprimă a sarcinilor concrete pe care şi le propune procesul de învatamant şi ca formă de organizare a activitaţii de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţiilor psihofizice pe toate planurile.
Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente mijloace de educare fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoştinţe, priceperi și deprinderi comportamentale. Continuarea

Numărul 45 / decembrie 2014

data apariției: 22 decembrie 2014
Coordonatori: prof. Irina Ștefana Broscaru, înv. Gabriela Dobraniș
Colaboratori: prof. înv. primar Persida Gabriela Sasu, înv. Ramona Mirabela Oprea

Pentru numărul 46 / ianuarie 2015, puteți trimite articolele până pe 16 ianuarie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 47 al revistei, respectiv numărul pe luna februarie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 45 va fi expediat autorilor în perioada 05 – 09 ianuarie 2015. Fragmente din materialele publicate în nr. 45 vor apărea pe site în perioada următoare.

Numărul 45/ decembrie

Pentru numărul 45 /decembrie 2014, puteți trimite materialele până pe 15 decembrie 12 decembrie*!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Later edit – 12.12.2014 – a expirat termenul limită pentru trimiterea materialelor!

Modalități de intervenție asupra problemelor privind receptarea textului literar pentru copii

Autor: prof. înv. preșcolar Corina-Cristina Ciolacu
Grădinița „Lumea Florilor”, Năvodari, Constanța

Motto: „Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii.
Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii.
Trebuie să ştii cui te adresezi şi cum să o faci” P. Klapper

Este de ajuns să ştii bine ceva pentru a putea transmite, pentru a-i putea captiva pe cei care sunt în faţa ta, pe copii? Se pare că nu. Din experienţa proprie şi din activitatea desfăşurată la clasă, am aflat, am învăţat la rândul meu, că este foarte important să ştii cui te adresezi atunci când vrei să transmiţi ceva şi modalitatea prin care vrei să faci acest lucru.
Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, este mai dificil, provocator pentru tine ca dascăl, să transmiţi texte literare către cei mici şi în acelaşi timp să-i fascinezi cu firul epic sau liric, să-i ancorezi în prezent, să-i determini să recepteze corect mesajul pe care tu îl transmiţi. Educatoarea îşi doreşte să valorifice din plin textele literare destinate copiilor, astfel să lărgească orizontul cultural al acestora, să le dezvolte afectivitatea, sensibilitatea pentru artă, pentru frumos, pentru ceea ce este în jurul său. Continuarea

Studiu de specialitate – Folosirea unor metode activ-participative în aplicarea fișelor matematice

Autor: ed. Nicoleta Florea
Școala Gimnazială Stînceni, jud. Mureș

Pregătirea copiilor pentru şcoală impune formarea unor deprinderi elementare de activitate independentă. Aceste deprinderi se formează prin munca independentă a copiilor, aceasta fiind una dintre cele mai active, operative şi eficiente metode.
Când ne referim la munca independentă a copiilor preşcolari, ne gândim:
– să le formăm priceperea de a gândi în mod independent;
– să le formăm capacitatea de a se orienta într-o situaţie nouă;
– să-i obişnuim „a sesiza” problema şi a găsi metoda necesară pentru rezolvarea ei;
– ne gândim la dobândirea de către preşcolari, pas cu pas, a cunoştinţelor noi;
– să le cultivăm spiritul de răspundere faţă de sarcinile încredinţate;
– ne gândim la posibilităţile de a le spori încrederea în propriile posibilităţi. Continuarea

Numărul 44 / noiembrie 2014:

data apariției: 21 noiembrie 2014
Coordonatori: prof. înv. primar Elena Dorina Drăniceanu, prof. Mira Odagiu

Pentru numărul 45 / decembrie 2014, puteți trimite articolele până pe 15 decembrie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 46 al revistei, respectiv numărul pe luna ianuarie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 44 va fi expediat autorilor în perioada 26 noiembrie – 10 decembrie 2014.

Numărul 43 / octombrie 2014:

data apariției: 20 octombrie 2014
Coordonator: înv. Ionela Solomei
Colaborator:
 prof. Nicoleta Foltea, prof. înv. primar Persida Gabriela Sasu

Pentru numărul 44 / noiembrie 2014, puteți trimite articolele până pe 14 noiembrie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 45 al revistei, respectiv numărul pe luna decembrie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 43 va fi expediat autorilor în perioada 29 octombrie – 7 noiembrie 2014.

Numărul 42 / septembrie 2014

data apariției: 22 septembrie 2014
Coordonator: prof. înv. primar Elena-Larisa Toma
Colaborator:
 înv. Georgeta Brănișteanu

Pentru numărul 43 / octombrie 2014, puteți trimite articolele până pe 17 octombrie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 44 al revistei, respectiv numărul pe luna noiembrie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 41/august 2014

data apariției: 21 august 2014
Colaboratori: prof. Corina Mihaela Popescu, prof. Ioana-Adriana Popa

Pentru numărul 42 / septembrie 2014, puteți trimite articolele până pe 17 septembrie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 43 al revistei, respectiv numărul pe luna octombrie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Studiu de specialitate – Jocurile de mișcare în grădiniță

Autor: ed. Chiojdoiu Mariana
G.P.N. Nr. 1 Cislău, jud. Buzău

Jocurile de mişcare au o importanţă deosebită în dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor. Ele contribuie a formarea deprinderilor motrice, la călirea organismului şi implicit la realizarea educaţiei intelectuale, morale, estetice.
Jocurile de mişcare contribuie la dezvoltarea curajului, a stăpânirii de sine, a perseverenţei, a atenţiei. Jocurile de mişcare trebuie să fie accesibile grupei de vârstă căreia i se adresează. La grupa mică, jocurile de mişcare au reguli simple, educatoarei îi revine sarcina de a organiza ea însăşi jocurile copiilor, participând direct la ele şi urmărind efectuarea cât mai corecte a mişcărilor pe care acestea le cuprind precum şi respecatrea regulilor impuse. Jocurile de mişcare pot fi organizate cu întreaga grupă de copii sau în grupuri mai restrânse. Jocurile alese pentru o anumită zi nu trebui să se repete în mod mecani in urmatoarele zile, întrucât jocul devine plictisitor pentru copil şi în loc să obţină rezultate din ce în ce mai bune se ajunge la rezultate contrarii. Continuarea

Aplicarea metodelor moderne în grădiniță

Autor: ed. Chiojdoiu Mariana
G.P.N. Nr. 1 Cislău, jud. Buzău

În învăţământul preşcolar învăţarea se realizează prin mai multe activităţi: activităţi pe domenii experienţiale (care se pot desfaşura într-o maineră integrată, interdisciplinară sau pe discipline), jocuri şi activităţi didactice alese (pe care copiii şi le aleg singuri şi care se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual) şi activităţi de dezvoltare personala (care inclus rutinele, tranziţiile)
În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale am încercat o nouă abordare a demersului didactic prin adaptarea si aplicarea unor metode active si interactive. Iată cateva exemple:
Explozia solara
Scopul acestei metode este de a obţine cat mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concept. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. Metoda este uşor de aplicat, îndragită de copiii, fiind recunoscută de aceştia ca un joc al steluţelor. Copiii se prind repede in joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare sip e de altă parte, o sursă de noi descoperiri. Continuarea